Nárok na odškodné v zimě při zranění na ulici či v dopravním prostředku | Domácnost | Trendy zdraví

Hlavní strana » Domácnost » Článek

Nárok na odškodné v zimě při zranění na ulici či v dopravním prostředku

6. 1. 2015

Každým rokem stoupá počet případů, kdy si lidé na zledovatělém chodníku způsobí vážná zranění. Ze statistik tuzemské pojišťovny vyplývá, že meziročně počet těchto zranění vzroste více než o čtvrtinu. „Odpovědnost za škodu zapříčiněnou neschůdností chodníku se už v září 2009 přenesla přímo na vlastníka chodníku. Tím jsou ve většině případů města a obce. Ty by tedy měly na své náklady zajistit odklízení sněhu či posyp kluzkého chodníku. Některé obce jsou proto pro případ úrazů na neuklizeném chodníku pojištěny prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu. Každý úraz ale automaticky neznamená nárok na odškodné,“ vysvětlil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Tvrzení musíte vždy podložit důkazy

Pokud už k úrazu dojde, odškodnění může chodec vyžadovat přímo na obci, je-li vlastníkem komunikace. Pokud obec vinu neuzná, může se poškozený obrátit na soud. „Chodec musí svá tvrzení vždy podložit důkazy. Z nich by mělo být přinejmenším zřejmé, jaký zdravotní úraz se mu stal a v jakém rozsahu, na kterém konkrétním místě k úrazu došlo a jaký byl stav chodníku v době nehody. Poškozený by si proto měl zajistit například svědecké výpovědi kolemjdoucích nebo lékařskou zprávu,“ doporučil Jiří Hartmann.

Odpovědnost obce za schůdnost chodníku není bezbřehá

„Samotná skutečnost, že kluzký chodník nebyl v době nehody posypán, ještě nezaručuje vyplacení odškodnění. Například v případě, kdy se poškozený chodec snaží přejít daný chodník pokrytý náledím, přestože má možnost volby schůdnější cesty, nebude jeho nárok na náhradu škody uznán. Na náhradu nemá chodec nárok ani v případě, pokud neměl v době úrazu odpovídající zimní obuv,“ upozornil Jiří Hartmann.

Spadl na vás rampouch?

Opačná situace nastane, spadne-li na chodce sníh ze střechy a zraní ho. V takovém případě je za jeho zranění zodpovědný vždy majitel nemovitosti. „Zamezení sesuvu sněhu a jeho pádu ze střechy domu na veřejně přístupná místa musí učinit vlastník nemovitosti. Jeho minimální povinností je alespoň na toto nebezpečí upozornit cedulí nebo ohraničením místa. Uvolnění zmrzlého sněhu ze střechy domu a následné zranění jiné osoby je porušením prevenční povinnosti vlastníka domu. Ten může být následně i trestně stíhán,“ upozornil Jiří Hartmann.

Za úraz na kluzké podlaze je odpovědný uživatel nemovitosti

Nebezpečí číhá v zimě nejen venku, ale i uvnitř domů. Po roztátí nanošeného sněhu se totiž často z chodeb stává kluziště. „Za úraz způsobený na kluzké podlaze je odpovědný uživatel nemovitosti. Spoluodpovědný však může být i poškozený, pokud si nepočínal dostatečně obezřetně. Za určitých situací bude zcela odpovědný sám poškozený, pokud nedbal upozornění uživatele nemovitosti,“ vysvětlil Jiří Hartmann.

Za zranění v dopravním prostředku je odpovědný dopravní podnik

Riziko úrazu se během zimních měsíců zvyšuje i během cestování městskou hromadnou dopravou. „Za zranění, ke kterým dojde v dopravním prostředku hromadné dopravy je odpovědný daný dopravní podnik. Ten je odpovědný i za případné uklouznutí či pád cestujícího na schůdkách dopravního prostředku. Za dopravce odpovědného za škodu je zpravidla povinna plnit náhradu škody jeho pojišťovna. Nárok na náhradu újmy při ublížení na zdraví je nutné uplatnit přímo proti dopravci,“ vysvětlil Jiří Hartmann.

Výše náhrady škody se vždy určuje individuálně

Metodiku k určování nemajetkové újmy uveřejnil v dubnu 2014 Nejvyšší soud. „Zraněný člověk se může podle nového občanského zákoníku zpravidla na obci domáhat náhrady nemajetkové újmy na zdraví, tedy bolesti a ztíženého společenského uplatnění, náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů spojených s léčením a péčí o zdraví. Ty mohou zahrnovat náklady na doplňky léčby, rehabilitaci, pořízení léčebných a ortopedických pomůcek, předepsanou stravu, ale také náklady nejbližších příbuzných poškozeného spojené s návštěvami v nemocnici. Takové odškodnění průměrně dosahuje desítek tisíc korun,“ popsal Jiří Hartmann.


publikováno: 6. 1. 2015, v rubrice Domácnost
Štítky: cestování, město, pojištění, úraz, zranění

Další články v rubrice Domácnost:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+