Nový přístroj s modrým LED a infračerveným světlem povzbudí vaše zdraví | Domácnost | Trendy zdraví

Hlavní strana » Domácnost » Článek

Nový přístroj s modrým LED a infračerveným světlem povzbudí vaše zdraví

26. 11. 2018

Společnost Zepter International uvádí na trh inovaci v péči o pokožku – medolight BluDoc – přístroj využívající modré LED světlo v kombinaci s infračerveným světlem, který nabízí řešení pro každého, kdo si uvědomuje, že je třeba o své tělo a zejména zdraví neustále pečovat.

Proč právě medolight BluDoc?

 • Protože pomáhá při řešení celé řady zdravotních potíží a zlepšuje absorpci a účinek kosmetických přípravků a krémů.
 • Použití je naprosto jednoduché, zvládne ho každý.
 • Má velikost mobilního telefonu, takže ho můžete mít stále při sobě.
 • Navíc má krásný elegantní design.

V čem je medolight BluDoc výjimečný?

 • Inovace spočívá v unikátní kombinaci vlnových délek, jejich frekvence a vědecky podložených kosmetických postupů.
 • Při aplikaci dochází k doplňování elektromagnetické energie do buněčných mitochondrií prostřednictvím posílení rezerv adenosintrifosfátu (ATP). Dochází k aktivaci různých enzymatických procesů v těle, které jsou nezbytné pro život.

Působení a vliv světla na pokožku

Optické vlastnosti živých tkání umožňují světlu procházet různými směry. Světlo je rozptýleně pohlcováno celým povrchem pokožky. Biologický účinek světla spočívá především v jeho absorpci. Ta je závislá na vzájemném působení vnějších fotonů a elektronů tělesných molekul. Kůže pohlcuje 25–30 %, svaly a kosti 30–80 % a parenchymální orgány (játra, ledviny atd.) až 100 % infračerveného záření v rozsahu 800 až 1200 nm.

Proč právě modré světlo?

Hlavním adaptačním mechanismem vytvořeným modrým světlem je zvýšení zásob energie v tělesných tkáních. K tomuto zvýšení dochází díky posílení syntézy ATP v buněčných mitochondriích. Modrý rozsah vln je s vysokou intenzitou pohlcován celou řadou struktur citlivých na světlo (aviny, porfyriny, karotenoidy). Tento proces zajišťuje správný průběh fotochemických reakcí, které jsou důležité pro biologické fungování kůže.

Mitochondrie – baterie života

Buňka je malinká molekulární továrna, která zpracovává produkty potravy. Je to zároveň místo, kde se rodí kopie identických buněk a likvidují se nepotřebné prvky. Mitochondrie plní funkci elektrárny, neboť syntetizují a hromadí ATP, přičemž kvalita života buňky závisí právě na tom, zda jsou tyto elektrárny zásobeny palivem (elektrony, elektromagnetickou energií). V lidském těle se nachází téměř 10 kvadrilionů mitochondrií, které se specializují na buněčné dýchání a zajišťují život.

Jak působí medolight BluDoc na kožní buňky

Medolight BluDoc využívá mimozrakové korekční mechanismy. Fotony světla zároveň pronikají do tkání a spouštějí celý řetězec fotochemických procesů závislých na světle. V závislosti na tom, zda se v určité konkrétní elektromagnetické zóně vyskytují receptory (akupunkturní body), se současně s tím aktivuje jejich spojitost se vzdálenými tělesnými soustavami. Režim dodávání pulzujícího světla zajišťuje přirozenější a synchronnější spolupráci s biologickými strukturami. Podmínkou obnovy elektromagnetické rovnováhy jsou nízké frekvence.

K čemu dochází při přímém lokálním působení:

 • Světlo je s vysokou intenzitou pohlcováno celou řadou struktur citlivých na světlo (aviny, porfyriny, karotenoidy) a napravuje jejich energetický deficit.
 • Aktivuje se činnost enzymů, zejména pak syntéza oxidu dusíku. Současně s tím dochází k přepravě oxidu dusíku, jenž se aktivně podílí na funkcích nervového systému a krevního oběhu, je součástí procesů ve tkáních a tyto funkce a procesy reguluje.
 • Díky přímé dodávce energie do mitochondrií se zvyšuje intenzita procesu transformace adenosinmonofosfátu (AMP) na adenosintrifosfát (ATP). To znamená, že buňka hromadí energii, jež je nezbytná pro životní funkce a ochranu během aktivity patologických či ekologických funkcí.
 • Dochází k redukci oxidace lipidů a k prevenci poškození buněčných membrán.
 • Zvyšuje se migrace imunitních buněk (fagocytů), vaskularizace a odvádění produktů metabolismu tkání v malých lymfatických cévách, obnovuje se produkce kolagenu a dochází k aktivaci fibroblastů a osteoblastů.
 • Modikuje se apoptóza, nedochází k urychlení přirozené smrti buněk a snižuje se riziko nežádoucích mutací.
 • Příznivý vliv světla na buňky a proteiny krevní plazmy je doprovázen specifickými změnami v imunitní reakci buňky.

Na co se medolight Bludoc používá?

 • K péči o pleť, která trpí vyrážkami a akné
 • Eliminuje vrásky díky zvýšené produkci kolagenu, podporuje

  zachování mladistvého vzhledu pokožky

 • Přináší úlevu od stresu
 • Koriguje následky poranění měkkých tkání
 • Řeší problémy s kůží (např. suchá pokožka, reakce na štípnutí od hmyzu…)
 • Působí na kůži antibakteriálním a antivirovým účinkem
 • Přináší úlevu od bolesti
 • Celkově aktivuje vitalitu organismu

publikováno: 26. 11. 2018, v rubrice Domácnost
Štítky: bolest, imunita, krása, péče o pleť

Další články v rubrice Domácnost:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+