Rakovina sníží příjem o 8 000 korun měsíčně | Domácnost | Trendy zdraví

Hlavní strana » Domácnost » Článek

Rakovina sníží příjem o 8 000 korun měsíčně

29. 11. 2018

Rakovina je nejobávanější nemocí pro drtivou většinu Čechů (68 %). Polovina Čechů (47 %) dokonce připouští, že by jí mohli onemocnět. Přesto téměř dvě třetiny Čechů (61 %) nejsou na takovou situaci finančně připraveni. Rakovina přitom sníží rodinný rozpočet nejčastěji o 8 000 korun měsíčně. To ukazují výsledky průzkumu Pojišťovny České spořitelny, který realizovala agentura Ipsos. Právě chybějící finance onkologické pacienty stresují nejvíce, říkají jejich psychologové.

Češi podceňují prevenci finančních potíží v nemoci

Až polovina Čechů si připouští možnost, že by mohla rakovinou onemocnět. Realita jim dává za pravdu, podle statistik některým z onkologických onemocnění trpí v České republice přes půl milionu lidí. Statistiky také říkají, že každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře.1 Vedle rakoviny máme největší strach také z Alzheimera a stařecké demence (44 %) i mozkové příhody (43 %).

Finanční tlak a stres

Rakovina vezme 8 000 korun každý měsíc, přitom pojištěný pro tento případ je jen každý pátý Čech.Češi značně podceňují prevenci finančních potíží. Přitom rakovina připraví rodinu měsíčně nejčastěji o osm tisíc korun a její léčba trvá většinou 17 měsíců2. „Kromě překonávání zdravotních těžkostí a vedlejších účinků léčby pacienti často řeší též další související problémy a starosti v oblasti vztahové, sociální i finanční. Se strachem ze závislosti na svém okolí se setkává více méně každý nemocný. Tento strach samozřejmě souvisí i s finanční závislostí. V ordinaci se často setkávám s muži i ženami, kterým nemoc výrazně snížila životní standard. Finanční tlak a s tím související stres zhoršuje psychické i zdravotní prožívání nemoci,“ potvrzuje psychoonkoložka doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Kde sehnat peníze?

I když si je podle průzkumu většina Čechů vědoma finančních rizik, která s sebou onemocnění přináší, záložní plán nemají. Výpadek příjmů a další náklady, které zdravotní pojišťovna nehradí, by z vlastních úspor dokázalo pokrýt jen 13 % lidí, dalších 20 % má sjednáno pojištění vážných nemocí v rámci životního pojištění. Naopak 43 % lidí nemá vůbec žádný plán a nevědí, jak by výpadek příjmů v případě onemocnění řešili. Desetina Čechů by problém řešila půjčkou od rodiny nebo známých. Dalších 8 % respondentů by peníze sehnali jiným způsobem – například prodejem majetku, brigádou nebo by se obrátili na charitativní organizace.

Češi se pro případ vážných nemocí pojišťují nesprávně

Že Češi riziko vážných nemocí podceňují, to dokládají i interní statistiky Pojišťovny České spořitelny. „I když se situace postupně lepší, aktuálně jen třetina klientů, kteří mají u nás sjednané FLEXI životní pojištění, má v rámci něj pojištění vážných nemocí,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Důležitá je také výše pojistné částky. Její průměrná výše je u nás dlouhodobě pouhých 100 000 korun, což je pro například sedmnáctiměsíční léčbu naprosto nedostatečné. My ji doporučujeme nastavit minimálně na dvojnásobek ročního příjmu, což je stěžejní hlavně u živitelů rodin.“

Spíše jsou pojištěny děti

Další chybou je přednostní pojišťování dětí. „Naše statistiky ukazují, že téměř 70 % dětí má u nás pojištění vážných nemocí sjednané. Což je sice dobře, ale v porovnání s třetinou pojištěných dospělých klientů rozhodně doporučujeme pojistit nejprve sebe. U dospělých je totiž riziko onemocnění větší, a právě na jejich příjmu je rodina závislá,“ upozorňuje Petr Procházka.

Sjednat si pojištění vážných nemocí přinutí až osobní zkušenost s nemocí Až třetina Čechů stále spoléhá na veřejné zdravotní pojištění. Mylně se domnívá, že pokryje veškeré finanční náklady spojené s vážnou nemocí včetně výpadku příjmu. „Zdravý člověk většinou na nemoci nemyslí, o prevenci se začne zajímat, až když onemocní někdo z jeho okolí. Často se zdá, že závažná nemoc se nás netýká, jako bychom byli nedotknutelní. Nádorové onemocnění pak představuje nadlimitní psychickou zátěž, která člověka ochromí. Mnozí si myslí, že běžné zdravotní pojištění v nemoci člověka bude stačit, neuvědomují si, že běžný každodenní život v tomto pojištění není zahrnutý,“ vysvětluje Janáčková.

Čtvrtina Čechů by se pro případ vážných nemocí pojistila až v situaci, kdyby se s ní setkali ve svém blízkém okolí. Další pětina by do pojišťovny zašla dokonce až tehdy, když by sami onemocněli. „To je však často pozdě. Na již projevené nemoci se pojištění nevztahuje. Proto doporučujeme sjednat si pojištění vážných nemocí co nejdříve. Vážné nemoci se nikomu, ani mladým lidem, nevyhýbají a pojištění vážných nemocí je pak z důvodu mladého věku a dobrého zdravotního stavu levnější – dobré zajištění pro tento případ běžně stojí okolo tři sta korun měsíčně3,“ dodává Petr Procházka.

Průzkum „Češi a rakovina“ provedla pro Pojišťovnu České spořitelny výzkumná agentura Ipsos v září 2018. Průzkumu se účastnilo 850 respondentů.

Datum: říjen 2018

Metoda sběru dat: CASI on-line dotazování

Cílová skupina a velikost vzorku:

Počet respondentů: 840

Věková skupina: 18 až 65 let

Vzdělání: rovnoměrné zastoupení ZŠ, vyučení, SŠ i VŠ

Bydliště: rovnoměrné zastoupení ze všech krajů ČR, velká i malá města


publikováno: 29. 11. 2018, v rubrice Domácnost
Štítky: pojištění, rakovina

Další články v rubrice Domácnost:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+