Benefity a rizika hormonální antikoncepce | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Benefity a rizika hormonální antikoncepce

26. 1. 2011

Během padesátiletého vývoje došlo u hormonální antikoncepce k postupnému snižování dávky hormonů a ke změnám estrogenní i gestagenní složky. V současnosti se zaměřuje na přidanou hodnotu, která řeší další individuální potřeby uživatelek. Na co by se vás měl gynekolog zeptat, než vám antikoncepci předepíše, se dozvíte od MUDr. Jaroslava Jeníčka, CSc. z Lékařského domu v Praze 7.

Různé kombinace, podobný účinek

Historicky první kontraceptivum Enovid obsahoval 150 µg mestranolu a 9,58 mg norethynodrelu. Významně se tak lišil od dnes užívaných typů hormonální antikoncepce. V současné době je na trhu množství přípravků, které obsahují kombinaci estrogenu s progestinem, vzájemně se však liší. Všechny přípravky kombinované hormonální kontracepce přesto vykazují přibližně shodnou vysokou účinnost.

Benefity hormonální antikoncepce

Indikací k podání hormonální antikoncepce je nejen její antikoncepční účinek, ale také takzvané neantikoncepční terapeutické účinky:

• je indikována k léčbě poruch menstruačního cyklu

• snižuje riziko mimoděložního těhotenství

• snižuje riziko pánevních zánětů

• snižuje riziko tvorby ovariálních cyst

Pro léčbu akné jsou vhodné preparáty s antiandrogenním progestinem (drospirenon, dienogest, cyproteron acetát). Drospirenon svým antimineralokor­tikoidním působením má také pozitivní vliv na psychické a fyzické příznaky premenstruačního syndromu, zejména zadržování vody v organismu. (Prvním přípravkem obsahující drospirenon byl v České republice Yadine s 30 µg EE, nejnovější Yaz s 20 µg EE.)

Rizika hormonální antikoncepce

Častější nežádoucí účinky COC mají charakter diskomfortu bez dlouhodobého ohrožení zdraví ženy. Patří sem bolesti hlavy, napětí v prsou, nervozita, podrážděnost, zvýšení hmotnosti. Mezi nejčastější komplikace užívání hormonální antikoncepce patří nepravidelné menstruační krvácení. Pro nepravidelnosti cyklu platí, že je vhodné vyčkat minimálně tři cykly, zda nedojde k nápravě. Mezi vzácné komplikace jsou řazeny migrény, kožní změny, zvracení apod. Velmi vzácnými, ale závažnými nežádoucími účinky jsou tromboembolická nemoc (TEN), arteriální komplikace a cévní mozkové příhody. Pečlivě odebraná anamnéza může odhalit ženy ve vyšším riziku TEN.

Menší kolísání hladiny hormonů

V současné době jsou před klasickým dávkovacím režimem 21/7 často upřednostňovány režimy, jejichž hlavním rysem je zkrácení tzv. „hormone-free intervalu“, tedy intervalu bez užívání aktivních tablet obsahujících hormony. Tento inovativní dávkovací režim 24/4 (Yaz, Mirelle) nebo dynamický režim 26/6 (Qlaira) s sebou přináší řadu benefitů. Dochází k menšímu kolísání hladin hormonů v organismu v průběhu cyklu a také se snižuje výskyt symptomů ze spádu hormonů (bolesti hlavy, pánevní bolesti, napětí v prsou).

Postupy při nasazování COC

Klíčovým faktorem doporučení kombinované hormonální antikoncepce je znalost kontraindikací. Kontraindikace jsou shodné pro všechny typy kombinované hormonální antikoncepce, bez ohledu na konstrukci a denní dávku hormonálních složek. Naprostý zákaz užívání hormonální antikoncepce představuje prodělaná (nebo současná) trombóza nebo tromboembolie (uzávěr cévy krevní sraženinou, případně její vmetení krevním proudem do plic); prokázaný sklon k tvorbě krevních sraženin (trombofilní stav); hormonálně závislá, neléčená rakovina; právě probíhající jaterní onemocnění (do normalizace tzv. jaterních testů); stav po cévní mozkové příhodě a migréna s neurologickými (ložiskovými) příznaky.

Nabídka je veliká

Při vývoji a zdokonalování přípravků kombinované hormonální antikoncepce s cílem minimalizovat zdravotní rizika a nepříjemné průvodní jevy uživatelek docházelo ke snižování dávky ethinylestradiolu až na 15 mikrogramů. Druhým trendem je vývoj nových gestagenů s „přidanou hodnotou“ (například drospirenonu a dienogestu), které „neruší“ v mnohém pozitivní vliv estrogenů na srdečně-cévní systém. Novinkou je antikoncepce s estradiol-valerátem, který se v těle metabolizuje na estrogen vlastní ženskému tělu. Obvykle se předepisuje jako první volba přípravek s nízkým, případně velmi nízkým dávkováním. Užívání COC nemá horní věkovou hranici, je nutné řídit se SPC daného přípravku. COC není vhodná u kojících žen. U kuřaček volíme kontracepci s progestiny s minimální androgenní nebo antiandrogenní aktivitou a nízkým nebo velmi nízkým dávkováním estrogenů.

Postup při předpisu COC

Poučení pacientky zahrnuje:

  • poučení o příznivých „neantikoncepčních“ účincích COC
  • poučení o zdravotních rizicích a kontraindikacích COC
  • poučení o ostatních metodách antikoncepce
  • poučení o nevhodnosti kouření při užívání COC
  • poučení o způsobu užívání COC

Vyšetření pacientky zahrnuje:

  • anamnézu, která pátrá po rizikových faktorech především kardiovaskulárních onemocnění (včetně hluboké žilní trombózy a hypertenze)
  • obvyklou preventivní gynekologickou prohlídku
  • změření krevního tlaku

Tělísko i pro rizikové pacientky

Pro individualizaci vhodné antikoncepce u rizikových uživatelek je možné zvolit lokální formu působení hormonů – nitroděložní systém (Mirena), z něhož se do děložní dutiny uvolňuje levonorgestrel (gestagen). Celkové hormonální hladiny jsou zanedbatelné, levonorgestrel působí pouze v děloze. Mirena je vhodná pro ženy po celý plodný věk i při přítomnosti některých srdečně-cévních rizikových faktorů (obezita, kouření, hypertenze, diabetes, poruchy tukového metabolizmu). Při plné účinnosti může zůstat v děloze pět let. Jsou ženy, u nichž je nutné kvůli jejich zdravotnímu stavu věnovat volbě antikoncepce velkou pozornost. Vždy musíme individuálně zvažovat, zda případné těhotenství (nechtěné a neplánované) nepředstavuje mnohem větší riziko než užívání individuálně zvoleného antikoncepčního přípravku. Pro většinu z nich lze nalézt vhodnou antikoncepci.


publikováno: 26. 1. 2011, v rubrice Medicína
Štítky: antikoncepce

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+