ČR podepsala úmluvu proti nezákonnému obstarávání orgánů k transplantacím | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

ČR podepsala úmluvu proti nezákonnému obstarávání orgánů k transplantacím

8. 4. 2015

Celkem čtrnáct členských států EU podepsalo minulou středu úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány na mezinárodní konferenci ve španělském městě Santiago de Compostela. Česká republika se tímto krokem zařadila mezi první signatáře této mezinárodní konvence. Dokument je výsledkem několikaleté snahy Rady Evropy v boji proti obchodování s lidskými orgány, které se účastnili také pracovníci Ministerstva spravedlnosti ČR a zástupce Koordinačního střediska transplantací (KST). V otázkách práva, ochrany a prevence vztahujících se k oblasti transplantací je Česká republika v popředí.

Mezinárodní konvence

Minulý týden se sešlo přes 250 odborníků ve španělském městě Santiago de Compostela na mezinárodní konferenci o boji proti nezákonnému obchodování s lidskými orgány. Lékaři, právníci a politici z celého světa tak završili několikaletou snahu Rady Evropy, na jejímž konci bylo přijetí mezinárodní konvence zakazující jakoukoliv formu obstarávání orgánů k transplantacím, která by byla založena na vydírání, uplácení nebo zneužití nouze. Ve skutečnosti byla ČR jednou ze 14 zemí, které dokument podepsaly jako první a ke kterým se teď budou přidávat další státy.

Zničené zdraví do konce života

Během dvoudenní konference zazněla celá řada příspěvků z mnoha zemí světa. „Vyslechli jsme si příběhy zneužitých lidí z rozvojových zemí, ale vystoupili i účastníci ze zemí bohatých, kteří aktivně bojují proti tomu, aby tato praxe dále pokračovala. Prezentovaly se fotografie chudáků s jizvou po vyjmuté ledvině, za kterou dostali výměnou pár set euro a zničené zdraví až do konce života. Viděli jsme desítky novinových článků a obrázků dokumentujících otřesné případy, ale došlo i na záběry ze zatýkání zdravotníků nebo zprostředkovatelů, kteří z nelegálních odběrů a transplantací bohatli,“ popisuje zástupce ředitele KST JUDr. Přemysl Frýda.

Novela transplantačního zákona u nás

Koordinační středisko transplantací se problematikou nezákonného obstarávání orgánů k transplantacím zabývá dlouhodobě. Zástupce KST se spolu s kolegy z Ministerstva spravedlnosti zúčastnil v Bruselu a Štrasburku všech jednání, na nichž se, bod po bodu, přijatý mezinárodní dokument skládal. KST bylo také u přípravy návrhu novely transplantačního zákona, která zpřísnila podmínky pro žijící dárce právě s cílem zabránit možným snahám o získání orgánu k transplantaci mimo oficiální čekací listinu. Nadto se Koordinační středisko transplantací zasadilo o to, aby se na českou čekací listinu nemohl dostat nikdo, kdo je už současně registrován v jiné zemi.

„Je potěšitelné, že se Česká republika aktivně zapojila do akce proti tak závažným zločinům a že byla mezi prvními signatáři konvence. A dvojnásob potěšitelná je i skutečnost, že všechny zásady boje proti nelegálnímu obchodování s lidskými orgány, které jsou v dokumentu obsaženy, už byly před několika lety zakomponovány do českého trestního zákoníku,“ dodává JUDr. Frýda. Česká republika tak v této oblasti získává respekt nejen stále rostoucím počtem provedených transplantací, ale nyní také v otázkách práva, ochrany a prevence.

Pochod proti nelegálnímu obchodování s lidskými orgány

Španělské město Santiago de Compostela, kde se konala mezinárodní konference, je známé jako cíl tradiční poutní cesty k uctění památky svatého Jakuba. Součástí programu se tak stal i „pochod proti nelegálnímu obchodování s lidskými orgány“, kterého se symbolicky více než pětikilometrovou trasou účastnili i členové výboru orgánových transplantací Rady Evropy.


publikováno: 8. 4. 2015, v rubrice Medicína
Štítky: akce, transplantace

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+