Moderní antikoncepce je určena k dlouhodobému užívání | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Moderní antikoncepce je určena k dlouhodobému užívání

24. 9. 2010

Letos uplynulo již 50 let kdy se objevily na trhu první perorální antikoncepční přípravky. Od té doby zaznamenal vývoj v oblasti hormonální antikoncepce výrazný posun – v dávkách steroidních složek, v jejich složení a výzkumu nových molekul. Tyto změny jsou zodpovědné za významné rozšíření užívání antikoncepčních přípravků, které souvisí také se snížením výskytu závažných i málo závažných nežádoucích účinků, zlepšením snášenlivosti a stále se zvyšující tzv. compliance (správné užívání antikoncepce. Více vám objasní MUDr. Michael Fanta, PhD. z Gynekologicko z porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Nízkodávkové přípravky ovlivňují metabolizmu minimálně

Původní přípravky hormonální antikoncepce byly vzhledem k vysokému obsahu steroidních hormonů i jejich složení spojeny s určitým stupněm nepříznivého metabolického působení, tedy vlivu na látkovou výměnu cukrů a tuků nebo rizikovým faktorům rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Se snížením dávky estrogenní složky do kategorie „nízkodávkovaných“ přípravků a s vývojem nových generací druhé gestagenní složky kombinovaných přípravků již zaznamenáváme prakticky nulové či zcela klinicky nevýznamné ovlivnění metabolizmu sacharidů a lipidů.

Benefit ve vztahu k nádorovým onemocněním

Současné moderní přípravky hormonální antikoncepce jsou tak již metabolicky neutrální a přinášejí uživatelkám i další, nekontracepční příznivé účinky. Hormonální antikoncepce je spojena s výrazně kratším a slabším menstruačním krvácením, významně snižuje menstruační bolest, má příznivé účinky na pleť atd. Nedávno publikované rozsáhlé studie prokázaly, resp. znovu potvrdily, celkový benefit hormonální antikoncepce ve vztahu k nádorovým onemocněním. Dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce má protektivní vliv na rozvoj karcinomu vaječníku, děložního těla nebo karcinomu tlustého střeva. Nedávno publikovaná britská studie nezjistila vyšší riziko karcinomu prsu u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce.

Jaterní testy zdravé ženy nepotřebují

Moderní přípravky jsou významně šetrnější ve vztahu k játrům. Proto u zdravých uživatelek bez anamnézy jaterního onemocnění nemá žádný význam vyšetřování jaterních testů, kterému byly v minulosti ženy rutinně vystavovány. Naopak je třeba opatrnosti, a kontrola jaterních testů po nasazení antikoncepce je zcela na místě u žen, u nichž došlo k rozvoji jaterních onemocnění souvisejících s graviditou (tzv. těhotenské hepatopatie). Z hlediska jaterních onemocnění jsou v současnosti kontraindikacemi užívání kombinované hormonální antikoncepce kromě jaterních nádorů jen aktivně probíhající choroba jater či chronické jaterní onemocnění s přetrvávající poruchou jaterních funkcí.

Přirozený estrogen je šetrný

Přestože je moderní antikoncepce metabolicky šetrná, bylo již několik let snahou zavést do kombinovaných přípravků přirozenou estrogenní složku (estradiol) a nahradit tak po mnoho let monopolní syntetický etinylestradiol. Od estradiolu, přirozeného estrogenu, který je normálně produkován ve vaječnících, se očekává v přípravcích kombinované hormonální antikoncepce ještě další zlepšení snášenlivosti i metabolického působení. Estradiol valerát se v organizmu mění na přirozený estrogen (estradiol), tedy ten, který se normálně tvoří v ženském těle (vaječnících). Tento přirozený estrogen se od ethinylestradiolu, který se v ženském těle netvoří, liší v několika ohledech – rychle se vstřebává, metabolizuje a z organizmu se rychleji odbourává, méně zatěžuje metabolizmus jater a méně podporuje v játrech tvorbu bílkovin, které se podílí na řadě důležitých pochodů v těle (např. včetně srážení krve).

Pravidelný cyklus

Před více než rokem byl uveden na světový trh první takový přípravek (Qlaira), který obsahuje kromě estradiolu (přirozeného estrogenu) dále dienogest – gestagenní složku s příznivými vlastnostmi. Qlaira je užívána v tzv. harmonickém režimu dávkování, který rozložením obsahu hormonů kopíruje přirozený menstruační cyklus – převaha estrogenu na počátku cyklu a poté jeho klesající dávka a naopak postupně se zvyšující obsah gestagenu. Toto dávkovací schéma přináší velmi dobrou kontrolu cyklu, tedy minimální výskyt nepravidelného krvácení.


publikováno: 24. 9. 2010, v rubrice Medicína
Štítky: antikoncepce, lékárna

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+