Můžeme ovlivnit svou životosprávou vznik nádoru tlustého střeva? | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Můžeme ovlivnit svou životosprávou vznik nádoru tlustého střeva?

28. 1. 2014

Jak se můžeme bránit vzniku zhoubného onemocnění tlustého střeva a jak případně poznáme, že jsme onemocněli? Kterým potravinám se máme raději vyhnout? Na tyto a další otázky nám odpověděl MUDr. Luděk Hrdlička, vedoucí lékař gastroenterologie z Polikliniky Budějovická (MEDICON a.s.).

Má vliv časté pití piva na vznik nádoru tlustého střeva? Jaké potraviny jsou nebezpečné?

Časté pití piva, udává se 3 a více půllitrové sklenice pravidelně denně, zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, konkrétně konečníku. Tomuto riziku jsou vystaveni zejména muži. Složení potravy je dalším důležitým rizikovým faktorem. Za jednoznačně prokázané potraviny s negativním vlivem se považuje nadměrný příjem živočišných tuků, červeného masa a uzenin. Z technologií zpracování potravin je se zvýšeným rizikem spojeno smažení a pečení. Rizikový je i malý příjem vlákniny (obsahuje ji ovoce, zelenina, luštěniny a celozrnné pečivo).

Ovlivňuje vznik nádoru obezita a dědičnost?

Nadměrný kalorický příjem způsobený nepřiměřeně energeticky bohatou stravou a nedostatkem pohybu je spojen s obezitou, která je dalším rizikovým faktorem vzniku nádoru tlustého střeva. Dědičnost se uplatňuje v procesu vzniku nádoru tlustého střeva velmi výrazně. Ve zvýšeném riziku jsou příbuzní nemocných 1. stupně (děti, rodiče, sourozenci), pacienti s různými vzácnými dědičnými polypózami a nádorovými syndromy (u některých z nich je dokonce výskyt nádoru tlustého třeba během života téměř jistý!). Tito nemocní musí být zařazeni do příslušného dispenzárního programu (realizuje onkolog, gastroenterolog nebo genetik), který začíná v mladším věku a má přísnější kritéria než screeningový program u běžné populace bez příznaků a dědičné zátěže. U některých z těchto skupin je vhodné i genetické vyšetření.

Jaká je nejlepší prevence tohoto onemocnění?

Nejlepší prevencí je střídmý a aktivní způsob života. Spočívá v udržování přiměřené tělesné hmotnosti, vyvarování se vysoce energetické potravy chudé na vlákninu a bohaté na sacharidy a tuky (fastfoodová jídla, smažené pochoutky, přehnané množství cukrovinek a bílého pečiva, slazené nápoje), omezení množství červeného masa a uzenin. Potrava by měla být vyvážená, s množstvím ovoce a zeleniny, celozrnného pečiva a luštěnin. Z mas jsou vhodné ryby a drůbež. Důležitý je dostatek pohybu – fyzická aktivita alespoň půl hodiny denně. Vhodné je omezit alkohol na 2 skleničky denně u muže 1 u ženy, nekouřit a omezit příjem soli v potravě. Za prevenci lze samozřejmě považovat i účast v preventivních screeningových programech – pravidelné vyšetřování stolice na přítomnost okultního krvácení a preventivní kolonoskopické vyšetření u pacientů, kteří dosáhli 50, resp. 55 let věku.

Kdo je nejvíc ohrožen?

Nejvíc jsou ohroženi pacienti starší 50 let. Nádor tlustého střeva se však samozřejmě může vyskytovat i u mladších jedinců. O něco častější je u mužů: vyskytuje se u nich zhruba 1,5krát častěji, rakovina konečníku dokonce 2× častěji než u žen. Rizikovými skupinami jsou pacienti se střevními polypy (adenomy), dále pacienti s chronickými zánětlivými střevními onemocněními (ulcerozní kolitida, Crohnova choroba). Vliv stravy, životního stylu a genetiky byl již zmíněn v odpovědích na předchozí otázky.

Jaké jsou klasické příznaky onemocnění?

Klasickými příznaky jsou dlouhodobé změny charakteru stolice (průjem nebo zácpa), může se vyskytovat příměs krve ve stolici, bolesti nebo nepříjemné pocity v břiše a váhový úbytek. Někdy může být příznakem střevní neprůchodnost při uzávěru střeva nádorovou tkání, jindy jen nevýrazné laboratorní změny (chudokrevnost, nízká hladina železa v krvi a jeho snížená zásoba v organismu). Nádor konečníku může nápadně zužovat průměr vylučované stolice.

Jaká je naděje na vyléčení?

Obecně platí, že léčitelnost je tím snazší a úspěšnější, čím časnější stádium nádoru tlustého střeva bylo zjištěno. Proto je nezbytně nutné zapojit se do preventivních screeningových programů tak, aby byla diagnóza stanovena časně nebo ještě lépe zjištěn teprve přednádorový stav – polypy střeva. Tyto jsou jednoduše řešitelné při endoskopii (kolonoskopii) tzv. polypektomií – endoskopickým odstranění pomocí kličky nebo jiného nástroje, bez nutnosti operace. Pokročilejší nálezy jsou operovány, je třeba resekovat (chirurgicky odstranit) část střeva, v některých etážích tlustého střeva je možná i operatíva laparoskopická. Pokud jde o lokálně pokročilý nádor nebo je přítomno postižení uzlin nebo vzdálených orgánů – metastázy (zejména v játrech), pak je nutná i léčba onkologická spočívající zejména v chemoterapii. Pokročilejší nádory lokalizované v konečníku se předoperačně ozařují, tento postup pak zlepšuje vyhlídky chirurgického řešení. Nádory tlustého střeva patří mezi nejlépe léčitelná onkologická onemocnění, a to i v případě pokročilejších nálezů. Je však třeba ještě jednou zdůraznit, že čím časněji je stanovena diagnóza, tím je větší šance na úplné a trvalé uzdravení!


publikováno: 28. 1. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: hubnutí, muž, nemoci, operace, prevence, rakovina, senior, střeva, uzeniny, vláknina, zácpa, zažívání

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+