Nové metody usnadní léčbu neplodnosti | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Nové metody usnadní léčbu neplodnosti

13. 3. 2011

Pražské Centru asistované reprodukce ISCARE IVF uvádí do klinické praxe 3 nové laboratorní metody, které znamenají další významný pokrok v asistované reprodukci. Zřejmě nejzásadnější novinkou je metoda kontinuálního monitorování vývoje embryí mikrokamerou umístěnou v inkubátoru. Embryolog tak může zvolit nejvhodnější embryo pro přenos do dělohy aniž by s ním manipuloval, stačí mu sledovat natočený film. Další nová metoda PICSI zase zaručuje výběr nejkvalitnějších spermií a metoda IVM umožňuje dozrávání vajíček mimo tělo, takže není potřebná doposud nezbytná hormonální stimulace žen.

Sledování embryí zkvalitňuje jejich výběr

Kontinuální monitoring vývoje embryí je speciální pozorovací metoda umožňující sledování embrya v raných fázích jejich vývoje. Kamera je umístěna přímo v inkubátoru, není tedy nutné s embryi manipulovat a sledovat je mikroskopem, takže nejsou rušena při vývoji. Po pořízení záznamu se při jeho zrychleném přehrání dá pozorovat, jak docházelo k dělení buněk vznikajícího embrya a zda probíhalo dle časového harmonogramu, který odpovídá vývoji kvalitního životaschopného embrya. Již druhý den je možné zjistit, zda vývoj probíhá správně a na základě toho přistoupit k přesunu embrya do dělohy matky. Techniky kontinuálního monitorování lze také využít při sledování dozrávání vajíček u metody IVM (In vitro maturace).

Počítač doporučuje nejlepší

„Od poloviny března letošního roku máme jako jedno z několika mála pracovišť v České republice tento přístroj k dispozici,“ říká Ing. Olga Teplá PhD., vedoucí embryoložka Centra asistované reprodukce Iscare IVF. „Přístroj dokonce umí embrya analyzovat a doporučit nejlepší k transferu. Jako pomocník je počítač jistě dobrý a může embryologovi v jeho práci pomoci. Definitivní rozhodnutí by měl však udělat sám embryolog. Lidský faktor je totiž v těchto případech nenahraditelný“, dodává.

Metoda PICSI posouvá o krok kupředu léčbu neplodnosti

Doposud byly vybírány spermie pro zavedení do vajíčka (metoda ICSI) pouze podle jejich vzhledu a pohyblivosti. Metoda PICSI navíc umožňuje výběr nejkvalitnějších spermií na základě funkčního testu. Pouze zralé a kvalitní spermie totiž obsahují na své hlavičce receptor na látku hyaluronan, která je obsažena ve vrstvě obklopující vajíčko. V přirozeném procesu se pak zralé spermie pomocí receptorů naváží na vajíčko a jedna z těchto spermií poté vajíčko oplodní. Tímto způsobem dochází k selekci nejkvalitnějších spermií. V laboratorním prostředí tuto selekci umožňuje právě metoda PICSI, při které se medium se spermiemi přidává do Petriho misky, kde je na jejím dně bílkovina hyaluronan ve formě gelu. K tomuto gelu migrují spermie a pouze zralé se navážou prostřednictvím receptorů na hyaluronan. Embryolog poté právě tyto spermie použije pro zavedení do vajíčka (oocytu) metodou ICSI. Metoda PICSI je tudíž přirozenější a efektivnější forma oplodnění ve srovnání s klasickou metodou ICSI. Je vhodná zejména při špatné kvalitě spermií a po předchozím selhání oplození.

Vajíčka dobře dozrají

Zkratka IVM znamená „In vitro maturace“, tj. dozrávání vajíček mimo tělo ženy (mimo vaječníky). Tato myšlenka funguje v podvědomí již delší dobu, ale do praxe je uváděna až v několika posledních letech. Je to hlavně díky faktu, že se konečně podařilo nalézt optimální média s nejvhodnějšími dávkami hormonů a složením kultivačních médií. To umožňuje nezralým vajíčkům dozrát do stádia, kdy jsou schopna být oplozena spermií.

Jak probíhá oplození?

Z vaječníků se odebírají vajíčka, která jsou ještě nezralá. V laboratoři pak během 24 až 48 hodin dozrávají a jsou užita k oplodnění a následnému transferu zpět do dělohy. „Největší výhodu představuje skutečnost, že in vitro maturace umožňuje nestimulovat ženu hormony. Pro některé ženy je tak tato metoda výrazně šetrnější“, říká MUDr. Jaroslav Hulvert, primář Centra asistované reprodukce ISCARE IVF. „V praxi se využívá zejména ve chvíli, kdy by hormonální stimulace byla pro pacientku extrémně riziková nebo na ni již prostě není čas,“ komentuje. Je to zejména v případech, kde po stimulaci hrozí tzv. hyperstimulační syndrom a též u žen, které mají podstupovat onkologickou léčbu. Samotná hormonální stimulace by totiž onkologickou léčbu jednak zdržela a také by jí mohla uškodit.

www.iscare.cz


publikováno: 13. 3. 2011, v rubrice Medicína
Štítky: gynekologie, muž, nemoci, operace, porod, sex, těhotenství

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+