Novou metodu v léčbě rakoviny prsu testují v Mammacentru | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Novou metodu v léčbě rakoviny prsu testují v Mammacentru

17. 5. 2018

Odborníci z Mammacentra se stávají průkopníky v léčbě nádorových onemocnění prsu. Testují totiž jako první v České republice novou metodu předoperačního značení maligních lézí v prsu pomocí tzv. metody Endomag- Magseed. Metoda je pro ženu šetrnější a časově nenáročná. Nový postup je jedním z témat pro odborníky dnešního pražského Mammárního multidiscipli­nárního workshopu v Akademii věd České republiky.

Nejvhodnější provedení operace

Metodu značení maligních lézí v prsu nitrotkáňovým zrnem Magseed zkouší odborníci v několika evropských zemích a v USA. Jedná se o zcela novou metodu, při které se pomocí jehly zavede jádro do místa nádoru v prsu. „Toto jádro je dobře detekovatelné senzitivním magnetickým detektorem, pomocí kterého chirurg na operačním sále přesně vyhledá místo tumoru a analyzuje nejvhodnější přístup k provedení operace tak, aby byl zákrok co nejméně invazivní. Toto magnetické neradioaktivní jádro udržuje vysokou intenzitu signálu, která umožňuje do 30 dnů od zavedení provést operační zákrok,“ upřesňuje MUDr. Regina Šírová, ředitelka Mammacenter skupiny Medicon.

Šetrné pro pacientku

Technologie je výhodná, protože je šetrná pro pacientku a časově nezávislá na provozu diagnostických center. Jejím velkým pozitivem je to, že se značení může provést v jakoukoliv pracovní dobu na mammodiagnostickém pracovišti a nikoliv ráno v den operace, tak jak je tomu například u běžné metody použití lokalizačních drátků. Jádro se operací odstraní a v prsu tak nezůstává nic, jak tomu je například při značení uhlíkem. Pacientky nemají žádné komplikace. Nová metoda přináší pozitiva i samotným lékařům. Je totiž přesnější a jednoduše se provádí jak zavedení, tak následné vyšetřování. V neposlední řadě zjednodušuje organizaci celého procesu předoperačního zaměření a následného provedení chirurgického výkonu.

  • Do Akademie věd se dnes sjelo na 120 odborníků z řad lékařů mamodiagnostiků, gynekologů, a částečně radiologických asistentů, kteří po celé České republice i na Slovensku zajišťují provádění Screeningového programu. Tématem jsou nové trendy v mamodiagnostice, novinky ze zahraničí a multidisciplinární přístup k léčbě nádorů prsu.

publikováno: 17. 5. 2018, v rubrice Medicína
Štítky: léčba, prsa, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+