Paměť vám otestují i v lékárně | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Paměť vám otestují i v lékárně

12. 3. 2019

Přibližně 40 milionů lidí na světě trpí Alzheimerovou nemocí, která poškozuje část mozku řídící paměť, myšlení a jazykové schopnosti. V současné době je toto onemocnění nejčastější formou demence. Dle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti z roku 2017 u nás trpí demencí téměř 164 tisíc lidí, přitom jen čtvrtina pacientů se s onemocněním léčí. Výskyt demence se zvyšuje s rostoucím věkem. U osob starších 65 let trpí onemocněním jeden člověk ze 13, u osob starších 80 let je to již jedna z pěti osob a u lidí starších 90 let je to již každá druhá. Včasná diagnóza může pacientovi i rodině dosti ulehčit.

Test paměti v lékárně

Pokud máte podezření, obraťte se na odborníky. Vaši paměť, nebo paměť vašich blízkých můžete otestovat i v lékárnách BENU, které se službou přicházejí jako první na trhu.

Každý z nás občas něco zapomene – jméno kolegy, telefonní číslo, kam položil klíče – a vzpomene si později. To je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později. Právě poruchy paměti jsou prvními příznaky, které může okolí člověka s onemocněním pozorovat. Nemocný má potíže se zapamatováním nedávných událostí, zatímco staré věci si obvykle pamatuje velmi dobře. Dříve byla demence považována za průvodní jev stárnutí – odsud název stařecká či senilní. Demence však není normální součástí stárnutí. Je vždy důsledkem poškození mozku chorobou, poraněním, otravou apod.

Následky nemoci ovlivní pacienta i rodinu

Nemoc začíná nenápadně a pomalu se zhoršuje. Postihuje každého člověka jinak. Projevy nemoci jsou ovlivněny osobností nemocného, jeho kondicí a životním stylem, které měl před vypuknutím nemoci. V počátečním stadiu je nemocný do značné míry soběstačný. Zhoršuje se mu paměť, hlavně krátkodobá, ztrácí zájem o koníčky a jiné oblíbené činnosti, objevují se potíže s rozhodováním, obtížně se orientuje v nových situacích.

„Jak nemoc postupuje, dochází k výraznému zhoršení paměti a nemocný není schopen žít bez pomoci. Potřebuje prakticky trvalý dohled. Přestává být soběstačný nejprve při složitějších činnostech, jako je vaření, řízení automobilu, nákup či úklid, později i při jednodušších úkonech sebeobsluhy – jídlo, osobní hygiena atd. Často se objevuje inkontinence, mohou se vyskytnout poruchy chování, bludy či halucinace. Péče o pacienty s Alzheimerem je velmi náročná. Pokud je to možné, je vhodné ji rozdělit mezi více pečujících osob, případně využít pečovatelskou službu či denní stacionář,“ vysvětluje PharmDr. Michala Belasová, vedoucí odborných projektů lékáren BENU.

Včasné testování paměti je klíčové

U Alzheimerovy nemoci je velmi důležitá včasná diagnóza. Umožní nemocnému i jeho okolí pochopit nejen změněné chování pacienta, ale i naplánovat budoucnost a zařídit vše potřebné pro dobu, kdy se o sebe nemocný nebude umět sám postarat.

Pokud pacient nechce navštívit lékaře, může se o radu či přímo k otestování obrátit i na svého lékárníka. „V BENU nabízíme bezplatné soukromé konzultace s certifikovanými lékárníky, kteří vás provedou speciálně připraveným testem paměti. Konzultace probíhají v oddělené místnosti, takže vás nebude nikdo rušit,“ vysvětluje doktorka Belasová a doplňuje: „Vyšetření probíhá na základě osobní nebo telefonické objednávky v konkrétní lékárně.

Celý proces trvá asi 15 minut, probíhá pomocí testů krátkodobé paměti a není nijak náročný ani invazivní, proto není třeba se se ničeho obávat. Lékárník s pacientem postupně projde tři části testu, poté interpretuje jejich výsledky a sepíše zprávu pro lékaře. Teprve ten pak může určit diagnózu.“ Při vyplňování testů je nezbytné, aby pacient dobře viděl a slyšel, proto si nezapomeňte vzít brýle či naslouchátko. Máte-li podezření, že se u vašich blízkých projevují příznaky onemocnění, ale z jakéhokoli důvodu je zatím nechcete vystavit testování, můžete při konzultaci vyplnit test určený pro rodinné příslušníky pacientů. Pokud test indikuje příznaky Alzheimerovy nemoci, lékárník vám poradí ohledně dalšího postupu. Testy vznikly ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, jejich překladatelem a autorem je doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

V současné době nedokážeme Alzheimerovu nemoc vyléčit nebo zastavit. Máme však k dispozici doporučení a léky, které zmírňují některé příznaky a mohou oddálit progresi nemoci a udržet tak nemocného déle soběstačného. Tyto léky je zapotřebí nasadit včas, proto je vhodné při výskytu neobvyklých příznaků neodkládat vyšetření u lékaře.


publikováno: 12. 3. 2019, v rubrice Medicína
Štítky: lékárna, mozek, nemoci, paměť, senior

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+