První operace šedého zákalu laserem bez skalpelu | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

První operace šedého zákalu laserem bez skalpelu

5. 4. 2012

Tým nejzkušenějších českých a slovenských očních mikrochirurgů provedl 4. 4. 2012 první komplexní operaci šedého zákalu zcela bez použití skalpelu a ostrých nástrojů. Na Oční klinice DuoVize k tomu využil nový Femtosekundový laser LenSx, považovaný za nejpřevratnější přístroj v očním lékařství za posledních 20 let. Bez nadsázky se dá říci, že budoucnost chirurgie šedého zákalu se tak v Praze stala přítomností. Přístroj totiž zkracuje dobu operace, svou přesností překonává dosavadní možnosti manuálního postupu lékařů a zaručuje tak větší bezpečnost a lepší hojení. Operaci můžete vidět na: http://www.you­tube.com/watch?…

První zkušenosti s přístrojem

V týmu operatérů se kromě lékařů DuoVize – prim. MUDr. Věry Kalandrové a MUDr. Lubomíra Továrka, objevila i jména předních českých oftalmologů jako jsou prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. a doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. Součástí týmu je i primář bratislavské kliniky NeoVízia prim. MUDr. Radovan Piovarči, který je tak prvním slovenským lékařem využívajícím k operaci šedého zákalu laser.

Naprosto přesný

„Dosavadní zkušenosti v oblasti operace šedého zákalu ukazují, že lze pomocí femtosekundového laseru rozmělnit obsah čočky, vytvořit řez v předním pouzdře čočky s přesností, kterou chirurg nemůže dosáhnout a vytvořit vstupy do oka k odsátí čočkových hmot,“ říká prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. „Dokonalá přesnost má význam především u tzv. prémiových čoček, kam řadíme čočky akomodační, multifokální a torické,“ dodává profesor.

Řízený počítačem

Laserová operace šedého zákalu (katarakty) je nejmodernější metoda odstranění šedého zákalu. Je vhodná pro každého, koho trápí toto onemocnění a komu záleží na kvalitě jeho vidění. „Při laserové operaci katarakty laserem LenSx se nepoužívá skalpel či jiné ostré nástroje. Jako jediný laser v ČR umí LenSx nahradit skalpel precizním laserovým paprskem řízeným počítačem a kontrolovaným chirurgem. Celá laserová procedura probíhá zcela bez dotyku lidské ruky. Tím metoda vylučuje chyby způsobené manuálním vytvářením řezů pomocí skalpelu, nůžek a jehel,“ doplňuje MUDr. Továrek.

Dokonalý řez

Největším rizikem při standardní operaci katarakty je porušení pouzdra čočky při vytváření tzv. kapsulotomie (tj. kruhové otevření pouzdra čočky). Pokud k němu dojde, nelze do pouzdra implantovat umělou nitrooční čočku. „Laser vytvoří tuto capsulorhexi zcela dokonale kulatou a centrovanou a ve zvolené velikosti tak, jako to žádný chirurg nedokáže,“ doplňuje MUDr. Lubomír Továrek, kataraktový mikrochirurg. Dokonalá kapsulotomie zabezpečí přesnou polohu nitrooční čočky v oku, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u multifokálních čoček. Výsledky provedených operací prokázaly, že laser je 10× přesnější než člověk.

Jediný femtosekundový laser v praxi

Laser LenSx byl jako první a zatím jediný femtosekundový laser schválen americkým FDA (Food and Drug Administration) pro všechny čtyři postupy při operaci katarakty (operační řez v rohovce, astigmatické nářezy rohovky, kapsulotomie a fragmentace čočky) a získal i evropský certifikát CE. Femtosekundový laser LenSx pro chirurgii šedého zákalu je unikátní zařízení nesrovnatelné s vyvíjenými konkurenčními přístroji. Jako jediný v ČR i Evropě je volně dostupný pro práci lékařů i ke spokojenosti pacientů. Ostatní přístroje fungují jen v experimentálním režimu a prováděné operace slouží k ověření jejich výsledků a spolehlivosti.

Astigmatismus i další oční vady

Femtosekundový laser LenSx je schopen současně s operací šedého zákalu provést i astigmatické nářezy rohovky, které zmírní či odstraní astigmatismus, takže pacient po operaci sníží svou závislost na brýlích z důvodu tzv. cylindrické vady. Může se také díky novým čočkám zbavit dalších očních vad.

Zkrácení doby hojení

Přesnost, jemnost a šetrnost laserového paprsku také zkracuje dobu hojení a zrychluje návrat vidění. Významným faktorem je i skutečnost, že při operaci laserem se používá o 50% méně energie než při dosavadní manuální metodě operace.

Jak operace probíhá?

Chirurg dle výsledků OCT nastaví parametry operace – požadované velikosti řezů, centraci a velikost otevření předního pouzdra čočky (capsulorhexe) a způsob rozmělnění zkalené čočky. Po kontrole nastavení chirurgem a softwarovém ověření začne plně robotická laserová operace. Femtosekundový laser LenSx provede veškeré úkony a na závěr ohlásí chirurgovi ukončení operace. Celý proces trvá 40–50 vteřin.

Laser při operaci provádí 4 kroky:

  • Vstupní operační řezy
  • Kruhové otevření předního pouzdra čočky (capsulorhexe)
  • Fragmentaci (rozmělnění) zkalené čočky
  • U pacientů s astigmatismem nářezy rohovky pro korekci astigmatismu (LRI)

Všechny kroky jsou provedeny vždy přesně a dokonale delikátním laserovým paprskem kontrolovaným očním tomografem.

Více informací naleznete na: www.operacese­dehozakalulase­rem.cz, www.duovize.cz, www.lensxlaser­s.com


publikováno: 5. 4. 2012, v rubrice Medicína
Štítky: akce, brýle, nemoci, nemocnice, oči, operace, senior

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+