Radiofarmaka v ČR na vzestupu | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Radiofarmaka v ČR na vzestupu

23. 4. 2018

Vývoj počtu vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) v České republice má vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 18 184 vyšetření v roce 2016 to už bylo 29 897 vyšetření. I tak ale zůstává Česká republika v oblasti využití radiofarmak pod průměrem vyspělých zemí EU.

Radiofarmaka zaměřená na diagnostiku onemocnění

V České republice se PET radiofarmaka začala používat poprvé v roce 1999, a to v prvním PET centru ve střední a východní Evropě v Nemocnici Na Homolce. Dnes má toto pracoviště za sebou už více než 100 000 aplikací radiofarmak pacientům.

„Jsem rád, že mezi členské společnosti České asociace farmaceutických firem patří i tak specializovaná společnost jako je ÚJV Řež, a.s. Vyrábět a vyvíjet radiofarmaka není jednoduché, léčivý přípravek s poločasem rozpadu 110 minut vyžaduje perfektně zvládnuté know-how i logistiku. Za přínosné považuji i to, že nedílnou součásti ÚJV Řež, a.s. je i výzkum a vývoj nových radiofarmak. V současnosti je velká pozornost věnovaná výzkumu v oblasti radiofarmak zaměřených na diagnostiku onemocnění, která souvisí se stárnutím populace, a to Parkinsonova a Alzheimerova choroba,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF.

Šetrná k lidskému organizmu

Radiofarmaka jsou v České republice používána stále víc především proto, že PET diagnostika je velmi šetrná k lidskému organizmu – vyžaduje pouze nízké dávky radiofarmak, a tím snižuje zátěž pro pacienty. Jsou podáváná ve formě injekčního roztoku nitrožilním podáním.  Nezanedbatelná je také významná časová úspora a zrychlení diagnosticko-terapeutického procesu. Výroba a dodávky PET radiofarmak ale kladou na producenty vysoké nároky z hlediska kontroly kvality, spolehlivosti a termínů dodávek.

Co je to PET/CT? 

Hybridní zobrazení PET/CT patří mezi nejmodernější zobrazovací metody a umožňuje v rámci jednoho vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým nálezem. Spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Obě zobrazovací metody se tak vhodně doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy. Nejčastěji používaným radiofarmakem je fluorodeoxyglukóza (FDG), tedy molekula, která se od normální glukózy liší tím, že je kyslík na pozici 2' nahrazen radionuklidem fluoru 18F.

V ČR jsou aktuálně 3 výrobní PET centra provozována společností ÚJV Řež, a.s., na 14 pracovištích nukleární medicíny je k dispozici 15 PET/CT skenerů a dva PET/MR skenery (kombinuje PET s magnetickou rezonancí) všechny je lze využít pro diagnostiku PET.

Jaké je praktické využití PET radiofarmak? 

V onkologii na zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posouzení jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění a následně na hodnocení účinnosti léčby a zjištění případného návratu nádoru.

V neurologii k určení oblasti mozku zodpovědné za epileptické záchvaty, zjištění degenerativních onemocnění mozku, např. Alzheimerovy choroby a vyšetření mozku v případě jeho postižení nádorem.

Všeobecně k lokalizaci zánětlivého ložiska, např. při nevysvětlitelných horečkách. 

„Nejčastějším důvodem PET vyšetření je diagnostika onkologických onemocnění, a zejména přítomnosti jejich metastáz, a dále mapování zánětlivých ložisek v těle, která bývají příčinou nevysvětlitelných horeček a infekčních komplikací. Neurochirurgům navíc pomáháme v předoperační fázi určit ložisko, z něhož vycházejí epileptické záchvaty, nebo upřesnit postup léčby bolestí páteře. Horkou novinkou je pak diagnostika Alzheimerovy demence,“ říká primář PET centra Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.


publikováno: 23. 4. 2018, v rubrice Medicína
Štítky: nové léky, nové technologie, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+