Riziko, prevence a včasné odhalení karcinomu plic | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Riziko, prevence a včasné odhalení karcinomu plic

30. 10. 2018

Karcinom plic, lépe známý jako rakovina plic, je nejvíce smrtící nádorové onemocnění v České republice. „Do rizikové skupiny patří především kuřáci. Dalšími riziky jsou například dlou­hodobý pobyt v oblasti se zvýšeným radiačním zářením nebo styk s chemickými karcinogeny“, říká MUDr. Jiří Votruba.

V číslech

  • Na rakovinu plic zemře v Česku 5 400 lidí. Karcinom plic je jednou z pěti úmrtí na rakovinu
  • Rakovina plic je největším zabijákem v celé Evropě s odhadem 20 % všech případů úmrtí na rakovinu
  • 85 % lidí, kteří přijdou k lékaři, již nebojují o plné vyléčení, ale o prodloužení života, pouze 15 % případů je zachyceno v raném stádiu, kdy je míra přežití 53,5 %
  • Většina karcinomů je diagnostikována v pozdním stádiu, kde je míra přežití pouze 3,9 %

Prevence

Prevence hraje u tohoto druhu onemocnění velmi významnou roli. Kvůli absenci vědomostí rizikových faktorů si pacienti často neuvědomují, že jsou v rizikové skupině. Včasné zjištění je však pro úspěch léčby stěžejní. Mezi základní rady, jak se onemocnění snažit vyhnout je velmi obecné – žít zdravý životní styl, pod tím se myslí převážně nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorům, sportovat, snažit se zdravěji a plnohodnotněji jíst, dávat si pozor na časté zápaly plic a jiné choroby z nevhodného oblečení a chování. Novým pomocníkem v tomto ohledu je mobilní aplikace LungScreen, která nabízí krátký test, který napoví, do jaké rizikové skupiny daný člověk patří. Otázky jsou zaměřené na klíčové faktory ovlivňující vznik rakoviny. Podle výsledků testů pak aplikace doporučení blízké onkologické poradny či léčebné ústavy. Je nutné říct, že tato aplikace nenahrazuje lékařské vyšetření, ale pouze zastává jeden z preventivních faktorů a až na jejím základě by měl každý její uživatel zhodnotit možnou konzultaci u odborného lékaře.


publikováno: 30. 10. 2018, v rubrice Medicína
Štítky: plíce, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+