Týden osvěty rakoviny hlavy a krku varuje před podceňováním chrapotu a dalších příznaků | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Týden osvěty rakoviny hlavy a krku varuje před podceňováním chrapotu a dalších příznaků

22. 9. 2014

Chrapot a bolest v krku nemusí vždy způsobit chřipka nebo nachlazení, obzvlášť pokud trvají déle než 3 týdny. Může se jednat o příznaky rakoviny hlavy a krku, stejně jako u bolesti jazyka, vředů v ústech, bolestivého polykání, ucpaného nosu na jedné straně anebo krvavého výtoku z nosu. Povědomí evropské veřejnosti o nádorech hlavy a krku je poměrně nízké, a proto pořádá Evropská společnost hlavy a krku různé aktivity zdůrazňující význam včasné diagnostiky těchto nádorů. Její součástí je už druhý osvětový týden (Awareness week), který se koná ve dnech 22. až 27. 9. 2014 s příznačným názvem Tři týdny a dost.

Tři týdny a dost. Včasná diagnóza zachraňuje životy

Karcinom hlavy a krku tvoří globálně pět procent všech zhoubných nádorů. Obecně jsou karcinomy hlavy a krku diagnostikovány a léčeny v pozdější fázi, protože chodí pacienti pozdě. Přitom včasná diagnostika a doporučení k odborníkovi mohou jednoznačně zlepšit šance na přežití. Téměř jednu čtvrtinu případů tvoří karcinomy hrtanu, druhou čtvrtinu ústní část hltanu a další pak karcinomy v dutině ústní, poslední čtvrtina připadá na jiné části hlavy a v krku. Počet onemocnění nádory klesá ve vyspělých zemích, ale zvyšuje se zde podíl žen. V rozvojových zemích incidence stoupá.

Příznaky probíhají dlouho skrytě, nebo jsou považovány za běžnou infekci

„Většina karcinomů hlavy a krku v ORL oblasti je diagnostikována až v pokročilém stadiu onemocnění (v ČR přes 60 %). Důvodů je víc. Prvním je, že typickým pacientem s ORL karcinomem je alkoholik kuřák, který náleží k nižší sociálně ekonomické skupině a často podceňuje příznaky nádorů. Dalším důvodem je, že příznaky probíhají dlouho skrytě nebo mohou být zaměněny s běžnou infekcí dýchacích cest. Zvýšený dohled by měl být dodržován u rizikové populace kuřáků alkoholiků.** Vodítkem ke správné diagnóze může být i rychlý úbytek váhy, který často provází nádorová onemocnění a snížený příjem stravy**,“ vysvětluje MUDr. Jana Neuwirthová, z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně.

Tři rizikové faktory

Jsou to alkohol, kouření a lidský papillomavirus, označovaný jako HPV. Je zcela bez pochyb, že kuřáci mají vyšší riziko vzniku rakoviny hlavy a krku než nekuřáci. I když u mužů je pravděpodobnost vzniku rakoviny hlavy a krku dvakrát až třikrát vyšší, výskyt se zvyšuje v současnosti u žen. Karcinomy hlavy a krku jsou nejčastější u lidí nad 40 let, ale v nedávné době byl zaznamenán nárůst výskytu tohoto onemocnění u mladších lidí.

Počet nádorů souvisejících s HPV prudce narůstá

„V poslední době počet nových případů nádorů souvisejících s tabákem stagnuje, především v zemích s úspěšnými protikuřáckými programy jich dokonce ubývá, zatímco počet nádorů souvisejících s humánními papillomaviry (HPV) prudce narůstá. Jde o stejný virus, který se podílí na vzniku karcinomu hrdla děložního. Infekce HPV je považována za nejčastěji sexuálně přenosnou infekci vůbec,“ připomíná prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., zástupce přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnice v Motole.

Výrazně přibývá nádorů ústní části hltanu, především patrových mandlí, které jsou dnes již v přibližně 80% způsobeny viry. Mění se i profil pacientů. Zatímco dříve šlo většinou o těžké kuřáky a často alkoholiky, s velkým podílem lidí žijících na okraji společnosti, dnes výrazně přibývá nekuřáků a lidí z vyšších sociálních vrstev.

Pozor na zvětšené uzliny na krku

„Příznaky nádorů hlavy a krku jsou často nenápadné a mohou být podobné příznakům nezávažných onemocnění. Může jít jen o nevýrazné pocity ztíženého polykání, změnu hlasu, chrapot, neprůchodnost nosní. Nádor se v některých případech může projevit až zvětšením uzlin na krku. Včasné odborné vyšetření hraje rozhodující roli pro další osud pacienta. Stejně jako u jiných nádorů je prognóza včas diagnostikovaných nádorů podstatně lepší, než u pokročilých případů,“ připomíná také prof. MUDr. Jan Klozar.

Při standardním ORL vyšetření by měl lékař nádor odhalit

I přes pokroky v diagnostice a léčbě je většina těchto nádorů diagnostikována až v pokročilém stadiu onemocnění. Pětileté přežití se pak pohybuje pouze mezi 30 až 50%. „Záchyt časných stadií nádorů hlavy krku má tak zásadní význam pro prognózu a přežití pacienta. Vzhledem ke skutečnosti, že většina karcinomů je lokalizována na povrchu sliznice, jsou poměrně dobře dostupné pro standardní ORL vyšetření a časnou diagnostiku. Chudá klinická symptomatologie, která je navíc snadno zaměnitelná s infekčním onemocněním, vede k podcenění příznaků ze strany pacienta i lékaře v první linii, a jedná se jen o jeden z faktorů pozdní diagnostiky těchto nádorů,“ dodává MUDr. Jana Neuwirthová.

Nezbytná osvěta mezi pacienty, ale i obvodními lékaři

Zejména každý kašel, trvající déle než 3 týdny, stejně tak chrapot, poruchy polykání a bolestivé polykání, zápach z úst, krev ve slinách nebo jednostranná nosní neprůchodnost, by měly být vyšetřeny ORL specialistou. „Podobně i všechny nehojící se slizniční léze v oblasti dutiny ústní by měly být histologicky vyšetřeny. Zvýšená pozornost by měla být věnována rizikové skupině pacientů, za které považujeme zejména muže nad 40 let kuřáka ve zvýšené míře konzumující alkohol,“ připomíná MUDr. Jana Neuwirthová.

www.makesense­campaign.eu


publikováno: 22. 9. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: hlava, kašel, krk, prevence, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+