Víte, co se děje ve vašich kostech? Pozor na osteoporózu! | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Víte, co se děje ve vašich kostech? Pozor na osteoporózu!

20. 10. 2017

Možná docházíte pravidelně na preventivní vyšetření, ale zajímali jste se někdy o zdraví svých kostí? Pokud trpíte na zlomeniny, určitě už není něco v pořádku. Ale ani, když vás nic nebolí, nemusejí být vaše kosti zdravé. Osteoporóza nebolí a říká se jí proto „tichý zabiják kostí“, protože k úbytku kostní hmoty dochází bez velkých příznaků.

Kostní hmota se stále obnovuje

V celém skeletu dochází během života k pravidelnému procesu odbourávání staré a tvorbě nové kostní tkáně. Předurčené kostní buňky (osteoklasty) na různých místech kostry odbourávají mikroskopické množství kostní hmoty a tato starší tkáň je s pomocí jiných buněk (osteoblastů) nahrazena kostí novou. Osteoblasty se přitom do nově vznikající kostní hmoty samy zabudovávají a stávají se z nich takzvané osteocyty. Ty v ní přežívají i řadu let. Všechny vyjmenované typy buněk spolu vzájemně stále komunikují a současně jsou ve svých funkcích ovlivňovány velkým množstvím působků v krvi a tělesných tekutinách. „Problém spočívá v tom, že proces odbourání starší opotřebené kostní hmoty trvá mnohem kratší dobu než oprava vzniklého „defektu“. Dojde-li k nerovnováze zmíněných dějů, kostní hmota řídne, její stavební prvky (zejména kostní trámečky) se zeslabují a posléze přerušují. Postupně dochází k významnému poklesu mechanické odolnosti kosti,“ vysvětluje prof. MUDr. Milan Bayer, místopředseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu.

Po menopauze

Po vrcholu tvorby kostní hmoty asi kolem 25. roku věku začínají kosti v průběhu dalších let pomalu řídnout. Ubývá minerálů, kvalita kostní hmoty se postupně snižuje. Tento přirozený jev může vyústit až do obrazu primární osteoporózy, která neprovází žádnou další chorobu. U žen po menopauze je označována jako osteoporóza postmenopauzální, u jedinců obou pohlaví nad 70 let věku ji lze označit za osteoporózu involuční či stařeckou. Existuje i sekundární osteoporóza. Ta vzniká v průběhu nějakého jiného onemocnění (například cukrovky, chronického onemocnění jater a ledvin, při patologicky zvýšené činnosti štítné žlázy nebo zhoubném bujení). Rozvoj osteoporózy mohou také podpořit i látky v některých lécích, nadměrné pití alkoholu, nikotinismus a užívání návykových látek.

Metabolické onemocnění

Osteoporóza se projevuje úbytkem kostní hmoty, poruchou její mikroarchitektoniky a následně zlomeninami. Nejnebezpečnější z osteoporotických zlomenin je zlomenina krčku stehenní kosti, po které více než 20 % pacientů na další komplikace do roka umírá. Nemoc se týká žen i mužů. Ačkoliv se úbytek kostní hmoty s postupujícím věkem dá zpomalit včasným zlepšením životosprávy, většina pacientů své onemocnění zanedbává.

Křehkost jako stigma

I malý mechanický podnět může u člověka s takto oslabenými kostmi vyústit v osteoporotickou zlomeninu, někdy s fatálními následky. O to horší je, že onemocnění o sobě do té doby nemusí dát vůbec vědět, je ve svých počátcích zcela bezpříznakové. „Pohodlný a nezdravý životní styl spolu s prodlužující se průměrnou délkou života vede k prudkému nárůstu počtu nemocných. Celosvětově dle odhadů nemocí trpí 7–8 % populace. V České republice tak počet postižených velmi pravděpodobně již překročil 750.000,“ dodává prof. Milan Bayer.

Postihuje i muže

Výskyt osteoporózy je dvojnásobně častější u žen, než u mužů. Zejména po menopauze jsou ženy nejohroženější, neboť ztrácejí ochranu estrogenu, který úbytek kostní hmoty zpomaluje. Doporučený denní příjem vápníku pro tuto skupinu je kolem 1 300 mg. Průměrné množství denní konzumace vápníku u českých žen však nedosahuje ani 500 mg, až 78 % z nich nemá potřebné množství. Úbytek kostní hmoty se týká i každého šestého muže ve věku nad 50 let. Podílejí se na tom faktory genetické, hormonální (i u mužů řídí dosažení maximálního množství kostní hmoty estrogeny), většinou však jde právě o osteoporózu sekundární. Nemocnost a úmrtnost spojená s osteoporotickými zlomeninami zejména stehenní kosti a obratlových těl je u mužů vyšší než u žen. V průběhu života utrpí zlomeninu kvůli ztrátě minerálu v kostech 30 – 50 % žen a 15 – 30 % mužů1.

Vyhledejte odbornou péči

V ČR se na prevenci i včasnou diagnostiku této choroby zapomíná. Léčí se jen 24 % žen a 12 % mužů. Pokud patří žena či muž k rizikové skupině (u žen stav po menopauze, nepřiměřeně nízká tělesná hmotnost, chronické onemocnění s dlouhodobou farmakoterapií, kouření, předchozí zlomenina), je vhodné poradit se se svým praktickým lékařem nebo gynekologem, který navrhne případné další vyšetření. Zpozornět je potřeba, pokud řídnutím kostí trpěl někdo z rodiny nebo člověk sám zaznamená některý z příznaků přímo na sobě samotném. Mezi ně patří tupé neurčité bolesti v zádech při delším sezení, stání nebo dalších běžných denních činnostech. Osteoporózu může signalizovat i snížení tělesné výšky v produktivním věku o více než 3 centimetry. Vyšetření se provádí ambulantně a bezbolestně pomocí kostního denzitometru. Je zcela neinvazivní s minimální dávkou rtg záření (asi 1/10 běžného snímku plic). Pacientovi pak na základě výsledků lékař doporučí další postup (doplňující laboratorní vyšetření, změnu denního režimu včetně úpravy pohybové aktivity nebo terapii některým farmakologickým přípravkem).

Liga proti osteoporóze

Snaha přispět k vyššímu povědomí o nemoci, podělit se o osobní zkušenosti, vedla k založení laické, pacientské organizace Liga proti osteoporóze. Jejím hlavním posláním je působení na poli osvěty, šíření informací o závažnosti osteoporózy, o strmém nárůstu nemoci v posledních letech, potřebě správné diagnostiky a včasného zahájení léčby. „Snažíme se zprostředkovat komunikaci mezi pacientem a lékařem založenou na vzájemném respektu a spolupráci. Úzce spolupracujeme s jednotlivými lékaři a opíráme se o zázemí profesní společnosti pro metabolická onemocnění skeletu,“ vysvětluje Ing. Věra Hrušková, předsedkyně Ligy proti osteoporóze. „Liga je od roku 2005 členem Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF). Má tedy nejen možnost čerpat informace a účastnit se významných akcí, ale také přispívat k naplňování vize organizace, kterou je snaha o vytvoření světa bez osteoporotických zlomenin. Hlavním nástrojem a  zprostředkovatelem informací mezi Ligou a veřejností jsou webové stránky Ligy www.osteo-liga.cz,“ doplňuje Věra Hrušková.

Účinná pomoc: pohyb

Ačkoliv je osteoporóza onemocnění závažné, lze s ní pomocí prevence nebo léčby bojovat. Základní cestou ke zlepšení je úprava životního stylu. Vhodné pohybové aktivity stimulují kostní buňky, jež podporují tvorbu kostní hmoty. Patří k nim rychlá chůze, jízda na kole, pilates, cvičení na míči, jóga, Tai-či. Studie ukázaly2, že lidé praktikující Tai-či méně padají (riziko pádu je u nich nižší až o 47%) a utrpí o 25 % méně zlomenin kyčlí.

Jasnou volbou je i vhodná strava

Při osteoporóze je důležitý dostatečný přísun vápníku, vitaminu D a živočišných bílkovin. Organismus lépe využívá vápník z potravin živočišného původu. Nejvýznamnějšími zdroji jsou sýry (hlavně tvrdé), tvaroh, kefír, jogurty, sardinky, losos. „Potraviny s vyšším obsahem vápníku je dobré jíst hlavně ve večerních hodinách, vápník se lépe vstřebává v noci. Pozitivní vliv na vstřebávání vápníku má vitamín D, který získáme ze slunečního záření, z ryb, vajec a sýrů,“ vysvětluje Bc. Lucie Růžičková, vedoucí nutriční terapeutka z VFN v Praze.


publikováno: 20. 10. 2017, v rubrice Medicína
Štítky: osteoporóza, prevence

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+