Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek má výsledky | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek má výsledky

10. 4. 2018

Za jeden rok v ČR způsobí kouření smrt 15 až 16 tisícům lidí. Kvůli alarmujícím číslům platí od května 2017 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zavedl plošný zákaz kouření v restauracích. „V restauraci očekáváme zdravotně nezávadné jídlo a pití. To všichni jejich soukromí majitelé samozřejmě zajišťují – žádnou státní restauraci neznám. Logicky by tam měl být i zdravotně nezávadný vzduch,“ říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Zjevné pozitivní výsledky na zdraví

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) včera představil nová data, která srovnávají množství hospitalizací kvůli vybraným onemocněním, u nichž se omezení kouření může projevit téměř okamžitě. Jde o akutní srdeční infarkt, anginu pectoris, ischemickou chorobu srdeční a astma. Statistici porovnali první půlrok od absolutního zákazu kouření v restauracích se stejným obdobím, kdy bylo kouření v těchto podnicích povoleno. Předběžné výsledky jsou zřejmé – v ČR došlo ke zřetelnému poklesu hospitalizací pro tato vybraná onemocnění.

Jak škodí kouření?

„Kouření je podle dostupných dat stále významnou příčinou úmrtnosti v české populaci. Přispívá nejen k tisícům úmrtí na zhoubné nádory plic, ale např. i k úmrtím na onemocnění srdce. Čerstvá data z Národního registru hospitalizovaných předběžně poukazují na příznivý trend: pokles počtu hospitalizovaných pro závažná onemocnění oběhové a dýchací soustavy ve druhé polovině minulého roku,“ uvádí RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., z ÚZIS. Odborníci odhadují, že změnu bude možné definitivně doložit nejprve po jednom roce, lépe dvou až třech letech.

Riziko dalších onemocnění, jako jsou rakovina nebo CHOPN, způsobených pasivním kouřením, bude klesat až po letech. Poklesy lze ale doložit v jiných zemích, kde bylo kouření v restauracích zakázáno dříve. „V Kanadě je jedna z nejlepších forem legislativy, která zajišťuje ochranu před tabákovým kouřem na veřejnosti. Platí již mnoho let, proto je možné ukázat její významný efekt,“ říká kanadská dietoložka Keely Fraser, PDt, MSc.

Nekuřácké veřejné prostory

Lékaři nyní v souvislosti s návrhy na změnu tzv. protikuřáckého zákona v ČR iniciovali petici za zachování nekuřáckých veřejných prostor. Její signatáři zdůrazňují, že žádný zákon nezakazuje nikomu kouřit – kuřáci samozřejmě mohou kouřit, jen ne tam, kde dýchají jiní. Svoboda dýchat čistý vzduch je nad svobodou kouřit. Členem petičního výboru je také emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v Motole prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., který v roce 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic v ČR. „USA je zemí svobody, přesto je v New Yorku zákaz kouření i v parcích. Neargumentujme tedy svobodou při zákazu kouření v restauracích u nás,“ podotýká plicní chirurg.

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze bylo založeno v roce 2005 jako dosud jediné pracoviště v republice, které je plnou pracovní dobu k dispozici pouze kuřákům. Jeho personál podporuje vznik dalších podobných center, kterých je nyní v republice více než 40, i když ta se kuřákům věnují jen v omezený čas. Vzorem pracoviště je Nicotine Dependence Center na Mayo Clinic v americkém Rochesteru, s nímž spolupracuje. Za 18 let lékařky a sestry centra navštívilo více než 6000 kuřáků. Bližší informace o průběhu léčby a kontaktech na další pracoviště jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) sdružuje lékaře, sestry a další zdravotníky, kteří aktivně pomáhají kuřákům přestat kouřit. Na webu SLZT.CZ jsou kontakty na centra pro závislé na tabáku, více než 150 lékáren poskytujících poradenství, více než 200 vyškolených ambulantních lékařů, dále mobilní aplikace pro kuřáky, linka pro odvykání kouření a mnoho dalších aktuálních informací včetně petice za nekuřácké veřejné prostory prof. Pirka, prof. Pafka a prof. Králíkové.


publikováno: 10. 4. 2018, v rubrice Medicína
Štítky: cévy a žíly, kouření, mrtvice, muž, prevence, senior

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+