Zdravotní pojištění při prázdninové brigádě v zahraničí | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Zdravotní pojištění při prázdninové brigádě v zahraničí

14. 6. 2016

Jestliže student složil v květnu maturitní zkoušku a bez přerušení pokračuje studiem na vysoké škole, považuje se i celá doba od ukončení střední školy do dne zápisu na vysokou školu za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Dotyčný student tak patří bez dalších podmínek (ať je výdělečně činný, nebo ne) mezi tzv. nezaopatřené děti, za které pojistné platí stát. Jen maturanti, kteří dál ve studiu nepokračují, nesmí o posledních prázdninách po celý (!) kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost – v takovém případě by nebyli považováni za nezaopatřené dítě a stát by za ně pojistné neplatil.

Evropské právo je nadřazeno právu českému

Co se týká pobytu v zemích EU, záleží na tom, jak bude posuzována výdělečná činnost, kterou si tam chce přivydělávat. Platí totiž, že evropské právo je nadřazeno právu českému.

Když se bude jednat o práci, která je podle tamních předpisů o sociálním zabezpečení považovaná za zaměstnání, znamená to, že podléhá student právním předpisům daného státu v celé oblasti sociálního zabezpečení, včetně zdravotního pojištění. Stane se tedy účastníkem tamního systému zdravotního pojištění. Musí byste se odhlásit z českého systému a vrátit průkaz VZP. Stát by v ČR neplatil pojistné a platit by ho začal zase až po návratu (samozřejmě za podmínky, že bude díky studiu opět nezaopatřeným dítětem).

Je ale vcelku pravděpodobné, že brigáda v cizině za „zaměstnání“ považována nebude. Pak zůstává student českým pojištěncem a nadále za něj platí pojistné stát. Ve Evropě se moůže prokázat svým modrým průkazem pojištěnce VZP, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění, a má s ním nárok na veškerou nezbytnou zdravotní péči. Bližší informace získáte na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění (www.kancelar­zp.cz). Rozhodně ale doporučujeme se na cestu i komerčně pojistit. Třeba u naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP – dostanete navíc jako studentka slevu.

Připomínáme ještě, že pojištěnec má povinnost vždy oznámit své zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Školy tuto povinnost nemají, i když většina z nich oznámení provádí. Nezapomeňte si tedy zjistit, zda za vás škola zdravotní pojišťovně oznámila ukončení studia na střední škole, resp. pak hlavně zahájení studia na vysoké škole. Pokud ne, musíte tyto skutečnosti oznámit sama.

Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


publikováno: 14. 6. 2016, v rubrice Medicína
Štítky: cestování, student

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+