Odstranění vaječníků jako prevence rakoviny | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Odstranění vaječníků jako prevence rakoviny

Otázka:

Dobrý den, jaký máte názor na preventivní odstranění vaječníků, které podstoupila Angelina Jolie? Romana F.

Odpověď:

Dobrý den, 85 % zdravých nosičů mutací genů BRCA1 nebo BRCA2 onemocní karcinomem prsu během svého života. Také celoživotní riziko onemocnění karcinomem vaječníků, které se pohybuje pro nosičky mutací genů BRCA1 a BRCA2 kolem 20 – 40 %, je přibližně 10× – 20× vyšší než riziko běžné populace.

Jako jediná metoda prevence ovariálního karcinomu může být dnes doporučena vysoce rizikovým ženám bilaterální profylaktická adnexektomie (preventivní odstranění vaječníků). Studie prokázaly snížení rizika karcinomu ovaria a vejcovodu a primárního peritoneálního karcinomu o 96 až 98 % a riziko rakoviny prsu až o 53–76 % v závislosti na věku, ve kterém byl zákrok proveden. Optimální věk provedení tohoto výkonu se pohybuje mezi 35 a 40 lety, neboť v tomto věku strmě stoupá incidence geneticky podmíněného karcinomu vaječníků. Nicméně adnexektomie s sebou nese i některá rizika, především nástup chirurgické menopauzy. Je nutné ženu informovat podrobně o možných problémech po provedení adnexektomie a o možnosti hormonální substituce, pokud to bude potřebné.

MUDr. Blanka Vavřinková, CS., gynekolog a porodnik, Prvni ceska lekarska spolecnost http://www.pcls.cz
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+