Placení výpisu ze zdravotní dokumentace | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Placení výpisu ze zdravotní dokumentace

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu. Za výpis ze zdravotní dokumentace, který je potřebný k preventivní prohlídce u smluvního lékaře, se platí poplatek asi 100 Kč. Je ho povinen zaměstnanci zaměstnavatel proplatit? Moc děkuji za odpověď. Dagmar K.

Odpověď:

Pacient by neměl platit poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace, který případně vyžaduje závodní lékař pro provedení závodní preventivní prohlídky.

Výpis z dokumentace praktického lékaře pro závodního lékaře není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pokud lékař závodní preventivní péče požaduje od registrujícího praktického lékaře jako nezbytnou součást závodní preventivní péče podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace, jedná se o péči nehrazenou zdravotním pojištěním, nýbrž zaměstnavatelem.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění neupravuje, kdy je lékař závodní preventivní péče povinen požadovat informace od praktického ošetřujícího lékaře, pouze konstatuje povinnost poskytování informací mezi registrujícím lékařem a lékařem závodní preventivní péče o zjištěných skutečnostech a o průběhu léčení a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Rozhodnutí o tom, kdy je třeba tyto informace vyžádat, je plně v rukou příslušných lékařů, kteří zodpovídají za to, aby péče byla poskytována lege artis. Způsob komunikace mezi lékaři je věcí jejich vzájemné dohody.

Pokud tedy pacient za výpis ze zdravotní dokumentace, který vyžadoval jeho závodní lékař, svému praktickému lékaři zaplatil, je věcí jeho jednání a dohody se zaměstnavatelem (případně věcí kolektivní smlouvy apod.), zda mu bude příslušná částka refundována. Z výše uvedeného však vyplývá, že by mu uhrazena být měla.

Mgr. Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+