Platnost výpisu ze zdravotní dokumentace | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Platnost výpisu ze zdravotní dokumentace

Otázka:

Dobrý den, jak dlouhou platnost má výpis ze zdravotní dokumentace? Pavel O.

Odpověď:

Dobrý den, platnost výpisu ze zdravotnické dokumentace ve smyslu ustanovení § 65, odst. 2) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, není nijak omezena. Předpokládáme však, že pro reálný účel využití výpisu ze zdravotnické dokumentace je každý takovýto výpis opatřen datem pořízení, tj. osvědčuje se tím jen časová aktuálnost skutečností v něm uvedených k určitému datu. Tomu ostatně svědčí i ustanovení § 1, odst.2), písm. n), vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, dle kterého se do zdravotnické dokumentace mimo jiné pořizuje též záznam o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace, pokud byly pořízeny a každý takový záznam musí být opatřen datem.

Mgr. Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+