Výpis ze zdravotní dokumentace při opakované preventivní prohlídce zaměstnance | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Výpis ze zdravotní dokumentace při opakované preventivní prohlídce zaměstnance

Otázka:

Dobrý den, rád bych věděl, zda je závodní lékař oprávněn vyžadovat výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance pro preventivní prohlídky, uskutečňované již po určité době zaměstnání. Nepochybuji o tom, že výpis je oprávněn vyžadovat při prohlídce před nástupem do zaměstnání, ale platí stejné pravidlo i potom? Případně je postačující, když součástí žádosti zaměstnavatele pro závodního lékaře bude čestné prohlášení, podepsané zaměstnancem, že se jeho zdravotní stav od poslední prohlídky nezměnil? Děkuji, s pozdravem Pavel Š.

Odpověď:

Zdravotní stav a tedy i způsobilost k výkonu činnosti se v průběhu času může měnit, takže informace o zdravotním stavu před nástupem do zaměstnání nestačí. Zákon dokonce výslovně ukládá lékaři, který má důvodné podezření, že změnou zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k činnosti, informovat o této skutečnosti pacienta a posuzujícího lékaře. Čestné prohlášení zaměstnance samozřejmě nemůže nahradit výpis ze zdravotnické dokumentace.

Mgr. Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+