Pojištění studentů studujících v zahraničí a nad 26 let | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Pojištění studentů studujících v zahraničí a nad 26 let

Otázka:

1. otázka: Jak musí platit zdravotní pojištění student, který pokračuje v prezenčním doktorském studiu a je mu nad 26 let? Lenka B.

2. otázka Dobrý den, jak by měl platit zdravotní pojištění student, který pokračuje v magisterském studiu na evropské univerzitě a není mu ještě 26 let? Blanka D.

Odpověď:

Odpověď na 1. otázku

Záleží na věku studenta. Doktorské studium se považuje za tzv. přípravu na budoucí povolání a to u studentů mladších 26 let znamená, že jsou podle zákona o státní sociální podpoře považováni za nezaopatřené děti. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je za nezaopatřené děti plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Student doktorského studia mladší 26 let se tedy nemusí vůči příslušné zdravotní pojišťovně ničeho obávat a platí za něj pojistné stát. Student by samozřejmě měl ohlídat svoji oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně.

Pokud je studentovi více než 26 let věku, pak nemůže být považován za nezaopatřené dítě ani v případě, že splňuje podmínku přípravy na budoucí zaměstnání. Pokud není zaměstnancem ani OSVČ a ani za něj nehradí pojistné na zdravotní pojištění stát z jiného důvodu, pak je povinen hradit si pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Měsíční výše pojistného se v takovém případě odvozuje od výše minimální mzdy, která od 1. srpna 2013 činí 8 500 Kč. Měsíční pojistné vychází na 1 148 Kč.

Dlužno upozornit, že pro zdravotní pojištění platí odlišný postup oproti daním z příjmů, kde úleva pro studenty doktorského studia platí i po 26. roce věku dítěte (konkrétně do 28 let).

Odpověď na 2. otázku

Do značné míry platí pravidla podobná jako v odpovědi na první dotaz. Odlišný postup může za určitých okolností přinést prvek evropské koordinace právě v situaci, kdy jde studium mimo území ČR. Lze dospět k tomu, že se u studenta změní tzv. těžiště zájmů a pak by zdravotní pojištění prováděla země, ve které student studuje za podmínek platných pro tuto zemi. V případě, že student zůstane evidován v českém systému zdravotního pojištění (tj. zachová si ono těžiště zájmů nadále v ČR), pak je za něj stále plátcem pojistného stát. Bude také nadále disponovat českým průkazem pojištěnce (EHIC) a bude mít nárok na nezbytnou péči i v ostatních státech EU – tedy i ve státě studia.

Mgr. Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+