Výživa kloubů má smysl | Přírodní léčba | Trendy zdraví


Výživa kloubů má smysl

10. 4. 2018

Pro člověka znamená ztráta pohyblivosti snížení kvality života a zhoršení společenského a pracovního uplatnění. Teprve s postupujícím věkem si uvědomíme, jak je důležité mít zdravé a pohyblivé klouby.

Osteoartrózu vyléčit nelze

Revmatologové uznávají, že za posledních 20 let výzkumu na poli medicíny založené na důkazech nikam nepokročili. Možná proto, že osteoartróza je velmi různorodé onemocnění kloubů. Postihuje celý kloubní systém, nejenom chrupavku, jak se někdy mylně uvádí. Osteoartróza postihuje 80 % populace nad 55 let. V České republice je od 45 let populace četnost pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění kloubů osteoartrózou téměř 90 tisíc případů ročně, kdy pracovní neschopnost v průměru trvá 62 dnů. Případy pracovní neschopnosti pro onemocnění kloubů osteoartrózou se však vyskytují už u mladých lidí, kdy je v pracovní neschopnosti téměř 10 tisíc mladých lidí do 30 let. Ve věku 70 let je pak osteoartrózou postiženo až 90 % obyvatelstva této věkové skupiny. Při prodlužující se délce aktivního života jsou tato fakta burcující.

Co je osteoartróza?

Osteoartróza byla dříve považována za degenerativní onemocnění neobnovující se chrupavky, ale dnes je odborníky klasifikována jako soubor degradačních a zánětlivých pochodů, jež ničí měkké i tvrdé kloubní tkáně a je viděna jako selhání obnovy chrupavky. V průběhu osteoartrózy dochází zpočátku k nezdravému zvýšení metabolické a enzymatické aktivity v chrupavce, je zvýšená hydratace chrupavky, která se stává měkčí a méně odolnou k zátěži. Postupně je možné pozorovat rozvláknění chrupavky a vznik trhlin na jejím povrchu. Současně se mění i kost pod chrupavkou. Konečným výsledkem je destrukce chrupavky i kosti.

Postihuje i mladší lidi

Osteoartrózou jsou postiženy především velké nosné klouby – kolena, kyčle, páteř, ramenní klouby, ale i drobné klouby rukou a nohou. Postihuje kromě chrupavky nejen subchondrální kost a kost kloubů a kloubní pouzdro, ale také vazy, šlachy a svalstvo, které kloub ovládají. Osteoartróza tak není pouze degenerativní onemocnění kloubů, které je důsledkem stárnutí a opotřebování kloubů, jak se dříve myslelo, ale postihuje i mladší lidi a její mikroskopické známky, a někdy i projevy, lze pozorovat už u dvacetiletých. Je podmíněno geneticky, ale významně ovlivňuje jeho vznik a průběh životní styl, způsob pohybu a výživy.

Co dělat, když bolí?

Současná strategie léčby osteoartrózy si klade za cíl zmírnit obtíže, bolesti, zlepšit funkci kloubů, zpomalit progresi osteoartrózy a oddálit instalaci endoprotézy, respektive překlenout období mezi I. až IV. stupněm osteoartrózy. Teprve ve čtvrtém stupni je poškozený a bolestivý kloub možné nahradit endoprotézou. Dříve to možné není. Vývoj od prvního do čtvrtého stupně většinou trvá desítky let, kdy je nemocný sužován citlivostí kloubů na chlad, bolestmi kloubů při pohybu, startovacími bolestmi až po bolesti kloubů v klidu, ve spánku. To vše vede ke snížení kvality života.

Podle doporučení odborných lékařských společností by terapie měla být komplexní a zahrnovat i nefarmakologickou terapii, která se jeví jako velmi účinná až v 97 % případů. Zahrnuje změnu životního stylu, pravidelné kondiční cvičení, redukci hmotnosti, ortopedické vložky, opěrné pomůcky, termoterapii, psychoterapii, balneoterapii, dietoterapii – což je úprava jídelníčku, ve kterém by dle výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. měly být zahrnuty kolagenní peptidy, které jsou jedinou formou kolagenu s prokázanou biologickou aktivitou

Má výživa kloubů smysl?

Toto je otázka, kterou stále klade řada lidí, neboť bolesti kloubů způsobené osteoartrózou postihují 80% padesátiletých a 90% sedmdesátiletých. Už v letech 1963–1966 byly provedeny velké populační studie Lawrence a spol. na 1098 mužích a 1198 ženách patnáctiletých a starších. Ukázaly, že u některých osob osteoartrotický proces začíná již ve třetím desetiletí, dále že prevalence u obou pohlaví stoupá s věkem, přičemž ke zřetelnému vzestupu pokročilých forem dochází po 55 roku věku. S prodlu­žující se délkou života hledá medicína, tak jako řada lidí, užitečné řešení problému, jak zpomalit stárnutí tkání kůže, cév a také pohybového aparátu. Všechny tyto tkáně tvoří kolagen, vláknitá, ve vodě nerozpustná bílkovina, která tvoří 30 % všech tělních bílkovin. Právě proto byla ve 20. století na tuto bílkovinu a její degradační produkty (želatinu a kolagenní peptidy) upřena pozornost.

Co jsou kolagenní peptidy?

Kolagenní peptidy jsou fragmenty nativního kolagenu. Jedná se tedy o stokrát menší molekulu kolagenního původu, která umí vstoupit do buněk chrupavky i kosti. Přináší jim informaci a stavební látky a podněcuje tak chrupavkové buňky k tvorbě mladých kolagenních molekul. Ty pak regenerují kolagenní strukturu chrupavky. Již za jedenáct dní dochází ke zdvojnásobení tvorby kolagenu typu II v chrupavce.

  • Molekulová hmotnost kolagenu nativního je 300.000 Da, molekulová hmotnost kolagenních peptidů Gelita® je cca 3000 Da, tedy 100 krát menší. Proto také mohou tyto menší buňky vstoupit do buněk a tam ovlivňovat jejich činnost.

publikováno: 10. 4. 2018, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: klouby, osteoporóza

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+