Kupte fair trade květinu bez pesticidů | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Kupte fair trade květinu bez pesticidů

14. 2. 2011

Chystáte se dnes do květinářství? Studie o zdravotních dopadech pesticidů na lidi při pěstování květin v Ugandě má alarmující výsledky. Provedlo ji Ugandské sdružení pro vzdělávání pracovníků (Uganda Workers Education Association, UWEA) pro Evropskou kampaň Fair Flowers – Květiny pro lidská práva. Zjistilo se, že do Evropské unie se nekontrolovaně vozí květiny, které jsou pěstovány pomocí velkého množství pesticidů. Není lepší kupovat fair trade květiny vypěstované za sociálně a ekologicky férových podmínek?

Pracovníci jsou vystaveni pesticidům

V důsledku chybějících či neadekvátních ochranných pracovních prostředků a nedostatečné znalosti doporučovaného způsobu použití pesticidů vykazuje mnoho pracovníků symptomy, které jsou velmi pravděpodobně následkem vystavení pesticidům. Ugandští pracovníci si stěžovali mimo jiné na bolesti na hrudi, podráždění pokožky, bolesti hlavy či poruchy spánku. Pracovníci v ostatních zemích produkujících květiny hlásí podobné příznaky. „Nedostatečná ochrana je způsobena bezohledným ignorováním národních a mezinárodních norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatelů,“ uvedla Sophie Vesselová z FIAN Rakousko. „Příslušným vládám chybí politická vůle ke kontrole dodržování pracovního práva,“ dodává Gertrud Falková z FIAN Německo.

Menší kontrola než u potravin

Výsledky v Ugandě jsou doloženy průzkumy organizace Pesticide Action Network v Africe, Asii a Latinské Americe, které dokazují, že v zemědělství se často používají vysoce nebezpečné pesticidy a pracovníci málokdy dostanou kompletní osobní ochranné pracovní prostředky. Používání nebezpečných pesticidů při pěstování květin je vyšší než v zemědělské potravinářské produkci, protože květiny se normálně nekonzumují. Evropská unie navíc nestanovila hranici pro zbytky pesticidů v dovážených květinách.

„Mnoho pracovníků se dále bojí, že v budoucnu nebudou schopni vydělávat prostředky na obživu svých rodin kvůli zraněním a možným dlouhodobým následkům nechráněného vystavení pesticidům,“ dodává Alena Věžníková z Ekumenické akademie Praha. V mnoha případech jsou zasaženy i rodiny pracovníků. „Když matky přijdou domů, často své děti obejmou, ještě než se převlečou,“ říká Florence Kroffová z FIAN Belgie.

Petice za kontrolu pesticidů

„V probíhající petici žádáme rozhodující orgány Evropské unie, aby požadovali Evropskou legislativu, která by upravovala povinné kontroly obsahu zbytkových pesticidů v květinách dovážených do Evropské unie. Pro pesticidy, které Světová zdravotnická organizace klasifikuje jako nebezpečné (WHO třída I), by neměl být povolen vstup na trh Evropské unie,“ uvedla Clara Moeremansová z Netwerk Bewust Verbruiken.

„Rostoucí poptávka po „férových“ květinách ze strany značek Flower Label Program (FLP) a FAIRTRADE může rovněž vyvinout větší tlak na majitele ugandských květinových farem a přesvědčit je, aby dodržovali své normy,“ vysvětluje Steffi Neumannová z Vamos Muenster.

Odkaz na studii: www.flowers-for-human-rights.org

Odkaz na online petici: http://www.ipe­titions.com/…fa­irflowers/

Jak se pěstují květiny v Ugandě: http://www.you­tube.com/watch?…


publikováno: 14. 2. 2011, v rubrice Rodina
Štítky: ekologické, fair trade, zahrada

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+