SeniorInspect umožňuje seniorům aktivní život | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

SeniorInspect umožňuje seniorům aktivní život

15. 2. 2012

Vědecký tým 1. lékařské fakulty UK a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT přichází s technologickou novinkou, která pomáhá starým lidem rychle přivolat pomoc. Díky unikátnímu mobilnímu zařízení (malá krabička s tlačítkem), které dokáže určit polohu uživatele, detekovat pád nebo dlouhodobou nehybnost a jednoduše komunikovat s asistenční linkou, se nyní senioři ani rodiny, které o ně pečují, nemusejí obávat následků nenadálých situací, jako jsou pády či náhlá zhoršení zdravotního stavu.

Bez pomoci po pádu

„Systém jsme vyvinuli na základě vlastních zkušeností ze situací, kdy senioři zůstali, například po pádu v domácnosti dlouhou dobu bez pomoci a museli čelit nepříjemným zdravotním, psychickým i sociálním následkům, nezřídka dokonce opustit místo, které jim bylo nejbližší – svůj domov,“ říká Radek Fiala, který stál u zrodu mobilního dohledového systému pro seniory a takovou situaci zažil se svou babičkou. Unikátní technologie může skutečně pomáhat jen ve spojení s asistenční službou.seniorského života.

Na doma i na ven

SeniorInspect je vhodný jak pro zdravé a aktivní seniory, tak pro ty s rizikem závažnějších zdravotních komplikací. Může tak pomoci řešit složitou rodinnou situaci bez nutnosti odchodu seniora z domácího prostředí. Systém funguje na stisk SOS tlačítka, které seniora okamžitě spojí s asistenčním pultem. Obsluhu pultu zajišťuje školený personál, který zjistí stav a potřeby uživatele, a na místo vyšle pomoc. Pult funguje v nepřetržitém provozu a služba je zároveň dostupná všude, kde je signál GSM – tedy doma i venku, což je oproti zařízením, jejichž fungování je omezeno na byt seniora, velká výhoda. Senior se nemusí nijak omezovat ve svých aktivitách, může chodit na nákupy i procházky, a tak se přirozeně udržovat v dobré kondici.

Přístroj sám zalarmuje pomoc

Senior buď sám zmáčkne SOS tlačítko a operátor zjistí, co se děje, nebo přístroj rozpozná, že nedošlo již delší dobu k jeho pohybové aktivitě a sám uvědomí asistenční pult. Ten má kromě zdravotních záznamů uživatele i možnost ověřit jeho polohu, a tak vždy ví, kam vyslat pomoc. V obou případech operátor okamžitě uvědomí i rodinu seniora.

Pro rodiny i obce

Projekt SeniorInspect od samého začátku myslí také na jednoduchou integraci do stávajícího systému podpory seniorů. Možnosti použití začínají u jednoho uživatele v rámci rodiny – službu lze jednoduše aktivovat přes internetový portál. Menší subjekty (např. malé obce, pečovatelské subjekty apod.) mohou řešení použít v podobné formě poskytované komplexní služby zároveň s možností jednoduchého navázání na místní aktivity a podporu seniorů. Větší subjekty s vlastním dohledovým pultem (na konci roku byla například připojena Městská Policie Brno) mohou pak velmi jednoduše využít integračního balíčku (HW, SW, aplikační a provozní podpora) který umožňuje službu spustit během několika týdnů komukoliv a kdekoliv.


publikováno: 15. 2. 2012, v rubrice Rodina
Štítky: bezpečný, cestování, nákupy, pomoc druhým, prevence, první pomoc, senior

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+