Startuje projekt Fairtradová města | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Startuje projekt Fairtradová města

26. 1. 2011

V České republice oficiálně odstartovala národní verze úspěšné mezinárodní kampaně Fairtrade Towns (Fairtradová města). Zaštítilo ji Ministerstvo životního prostředí ČR, koncept má také podporu Národní sítě Zdravých měst ČR. Kampaň se neobrací jen na města a malé obce, status mohou získat i univerzity, školy či církve. Brno, Litoměřice, Vsetín a Třebíč fair trade podporují již nyní.

Mezinárodní hnutí

„Fairtradová města se během deseti let od svého založení stala mezinárodním hnutím, které v současné době zahrnuje více než 910 měst v 19 zemích světa. Očekává se, že v roce 2011 získá status jubilejní tisící město. Může se jím stát i některé z českých či moravských měst,“ říká Jiří Hejkrlík, předseda Asociace pro fair trade, která je garantem kampaně Fairtradových měst v ČR.

Z Evropy do všech světadílů

Koncept Fairtradových měst vznikl ve Velké Británii v roce 2001 a je populární především v západní Evropě. Zapojil se např. Londýn, Liverpool, Manchester, Dortmund, Hannover, Brusel, Antverpy, Kodaň, Malmö, Dublin, Belfast, Florencie nebo Řím, ale i malá městečka a vesničky na venkově. Kampaň se postupně rozšířila i do Austrálie, Afriky, Kanady a USA, kde status získala města jako Vancouver nebo San Francisco.

Co status držitelům přináší?

Faitradové město si posílí dobré jméno u veřejnosti i partnerů, může pozitivně využít kupní sílu veřejných institucí, stimulovat trh s eticky obchodovanými produkty a navázat mezinárodní spolupráce s dalšími fairtradovými městy. „Status přináší městům příležitost podpořit spravedlivý obchod, zasadit se o udržitelnou spotřebu, získat obraz společensky odpovědného města a pozornost médií. Jedná se o aktivitu, do které se v zahraničí rádi zapojují místní občané i organizace,“ shrnuje Stanislav Komínek, koordinátor kampaně ze Společnosti pro Fair Trade.

Pět kritérií pro fairtradová města

• vytvoření řídicí skupiny za účelem podpory fair trade ve městě

• město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí strategických dokumentů města) a úřady využívají fairtradové produkty pro vlastní spotřebu

• v místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty

• místní organizace podporují fair trade (školy, nevládní organizace, církve, knihovny apod.)

• místní média informují o fair trade

V České republice je koncept blízký městům Brno, Litoměřice, Třebíč nebo Vsetín, ve kterých je fair trade systematicky podporován již několik let. Přičemž česká města k podpoře fair trade často motivuje spolupráce s partnerskými měs­ty.

www.fairtrade-asociace.cz

www.fairtrade.cz

www.ekumakad.cz

www.fairtrade­towns.org


publikováno: 26. 1. 2011, v rubrice Rodina
Štítky: akce, fair trade

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+