Zajímá vás hlas? Více se o něm dozvíte na konferenci Hlasohled 2013 | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Zajímá vás hlas? Více se o něm dozvíte na konferenci Hlasohled 2013

1. 11. 2013

Zkoumání hlasového projevu v souvislosti s klíčovými událostmi lidského života je tématem celodenní konference Hlasohled 2013, jež se uskuteční v neděli 10. listopadu na pražské HAMU. Význam hlasu od prenatálního období života až pro jeho závěr proberou z různých aspektů přední tuzemští i zahraniční lektoři, například etnomuzikoložka Zuzana Jurková, porodní asistentka Milada Barešová, poradkyně pro oblast rodičovství a výchovy Eva Labusová nebo psychoterapeutka Daniela Vodáčková. Akce se dále zúčastní přední francouzsko-britská hlasová koučka Birgitte Deneck, která pracovala jako učitelka rétoriky a přednesu také s úředníky kanceláře francouzského premiéra. Zajímavé konference, tvůrčích dílen i dalších akcí po konferenci se můžete zúčastnit i vy.

Účastníci

Konference je určena profesionálům pracujícím se zpěvem a hlasem, studentům, ale i široké veřejnosti, zajímající se o tuto problematiku. Pořadatelem je Hlasohled – centrum pro práci s lidským hlasem, vedené zpěvačkou a lektorkou Ridinou Ahmedovou. Účast je pro všechny zájemce zdarma, další informace a registrační formulář je dostupný zde: http://www.hla­sohled.cz/…fe­rence.html

V následujících týdnech další aktivity v podobě hlasových dílen

Týden po konferenci, v neděli 17. listopadu, se uskuteční Pražský vokální summit pod vedením amerického hudebníka Vinxe. Jde o skvělého zpěváka, stojícího na pomezí jazzu, etnické hudby a soulu, jenž spolupracoval například se Stingem, Herbie Hancockem, Cassandrou Wilson, Wyntonem Marsalisem či Stevie Wonderem. V neděli 1. prosince Michael Pospíšil představí dávné adventní písně v dílně příznačně nazvané Očekávání v radosti a 8. prosince se budou zájemci moci naučit Umět naslouchat svému hlasu na stejnojmenném workshopu Ivy Bittové. Více informací a přihlášky na http://www.hla­sohled.cz/…ny-2013.html

Z pohledu etnomuzikologa

Program konference Hlasohled 2013 svede dohromady řadu odborníků z různých oborů, kteří se budou věnovat lidskému hlasu z rozmanitých perspektiv. Pod názvem Ze starého do nového: Hlas v přechodových rituálech objasní Doc.PhDr. Zuzana Jurková jak z pohledu etnomuzikologa formují hudbu – a zpěv na prvním místě – tytéž myšlenky a hodnoty, které jsou v základu celé mateřské kultury. To je zvlášť dobře patrné na rituálech, svázaných s klíčovými momenty života.

Hlas a porod

V části Hlas a porod se Bc. Milada Barešová a Bc. Věra Nováková zamyslí nad tím, jak souvisí hlas s dechem, pánevním dnem, emocemi a jak ovlivňuje porod. Pochopit pláč nejmenších dětí, tak nazvala svůj příspěvek PhDr. Eva Labusová, která bude hledat odpovědi na otázky nakolik je pláč „řečí“ miminek a batolat, co nám svým křikem chtějí sdělit a co se z našeho postoje k pláči dětí můžeme dozvědět sami o sobě.

Hlas a krizové aspekty v životě

PhDr. Daniela Vodáčková a PhDr. Ilona Peňasová svoje téma pojmenovaly Hlas a krizové aspekty v životě, hlas a lidský vývoj s ohledem na závěrečnou fázi života. Ozřejmí, jaké různé typy hlasu používáme v různých napjatých životních situacích a podrobněji se budou zabývat obdobím umírání a smrti.

Hlas dítěte si začíná vytvářet zábrany

Od hlasu kojence k hlasu dospělého člověka – od přirozenosti k blokům a následně k otevření hlasu – tak nazvala svoji přednášku francouzsko-britská expertka Brigitte Deneck,která pracuje metodou Pneumaphonie. Ta se zásadním způsobem pojí s klíčovými okamžiky lidského života a vychází z faktu, že hlas novorozence je silný a harmonicky bohatý. Vzděláváním nebo spíš „formátováním“ si hlas dítěte začíná vytvářet zábrany a dospělý člověk už mnohdy nemá přístup ke svému opravdovému hlasu. Cílem je znovu objevit hlas, který je správný – ne ve smyslu estetickém, ale spíše osobně pravdivém.

Centrum pro práci s lidským hlasem Hlasohled

Existuje již osmým rokem. Tvůrcům tohoto projektu, který má v záhlaví motto „objevovat a otevírat svůj hlas“ se podařilo zaplnit prázdný prostor v českém kulturním prostředí tím, že vytvořili platformu pro dílny, semináře a další vzdělávací programy určené širokému spektru zájemců o zpěv, možnosti práce a průzkumu lidského hlasu – hlasovým profesionálům, pedagogům, studentům i laikům z řad široké veřejnosti.

Cíl aktivit

Centrum chce představovat různé osobité způsoby práce s hlasem, s důrazem na kulturně specifické, mimoevropské přístupy. Zakladatelka projektu, česká zpěvačka a lektorka evropského renomé Ridina Ahmedová shrnuje krédo Hlasohledu do dvou vět: „Hlas je nejpřirozenějším nástrojem každého člověka. Naše dílny a konference jsou určeny všem těm, kteří mají zájem jej objevovat, otevírat a rozvíjet.“

www.hlasohled.cz


publikováno: 1. 11. 2013, v rubrice Rodina
Štítky: akce, hlas, hudba, mládež, zábava

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+