Jak poznáte kvalitní potraviny? Podle označení | Výživa a gastronomie | Trendy zdraví


Jak poznáte kvalitní potraviny? Podle označení

23. 11. 2012

Každý z nás má zájem, aby potraviny, které kupuje, měly co nejlepší kvalitu. Abychom to zjistili, slouží celá řada označení, která garantuje, že to co kupujeme, splňuje určitá kvalitativní kritéria (Klasa, Regionální potravina, Český výrobek, aj.). Mezi nejvýznamnější, která mají mezinárodní platnost, patří Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu a Zaručená tradiční specialita. Systém ochrany názvu produktů nám zjednoduší výběr, protože s těmito značkami se můžeme setkat po celé Evropě a vždy znamenají to samé – KVALITU. První označení byla zaevidována již v roce 2003 v souvislosti se vstupem ČR do EU. Postupně získala označení pro své produkty celá řada výrobců. V mnoha evropských zemích jsou tyto značky považovány za vysoce prestižní. Kampaň – KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK má za cíl seznámit veřejnost s evropským systémem ochrany a značení kvalitních produktů a upozornit na ně.

Jedinečné produkty

Chráněné zeměpisné označení (CHZP) / Protected geographical indication ( PGI)

Chráněné označení původu (CHOP) / Protected designation of origin ( PDO)

Zaručená tradiční specialita (ZTS) / Traditional speciality guaranteed (TSG)

Ochrana spotřebitelů a propagace kvality

Označení má předejít klamání spotřebitelů a je tak pro ně garancí, že kupují originál. Produkty, které splní kritéria, jsou zapsány do evropského rejstříku chráněných zeměpisných označení, označení původu a zaručených tradičních specialit. V současnosti je v rejstřících zapsáno více než 800 produktů a dalších cca 400 čeká na zápis. Zaručených tradičních specialit je zapsaných cca 20.

Sluníčka kvality

Než jsou chráněné názvy zapsány do rejstříku chráněných názvů, je přezkoumána oprávněnost žádosti o zápis ze strany členského státu, následně Komise a v průběhu schvalování žádosti i všech hospodářských subjektů z EU, případně i zemí mimo EU. U produktů je posuzováno, zda se skutečně jedná o produkty s tradičním postupem výroby, pocházející z daných zeměpisných oblastí, apod. Výrobci, kteří chráněná označení používají, jsou pravidelně podrobeni kontrole, při které je ověřeno, zda dodržují podmínky výroby pro tyto produkty stanovené ve specifikaci.

Výrobci, kteří tato označení získali, si je střeží a dbají na to, aby někdo nevyráběl napodobeniny se stejným názvem. Pokud chceme originál, který je zárukou opravdové kvality, musíme hledat modro – žluté nebo červeno – žluté „sluníčko“. U zaručených tradičních specialit nezáleží na tom, kde se vyrábějí a kdo je vyrábí, zde je důležité, aby byla zachována stále stejná tradiční receptura, stejný tradiční postup či způsob výroby (např. lovecký salám může vyrábět výrobce z Čech i ze Slovenska, důležité je, aby dodržel všechny parametry). Po té může být uděleno označení Zaručená tradiční specialita.


publikováno: 23. 11. 2012, v rubrice Výživa a gastronomie
Štítky: bezpečný, EU, kampaň, nákupy, tradice

Další články v rubrice Výživa a gastronomie:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+