Snaha ušetřit za topení zhoršuje kvalitu ovzduší pro alergiky | Domácnost | Trendy zdraví

Hlavní strana » Domácnost » Článek

Snaha ušetřit za topení zhoršuje kvalitu ovzduší pro alergiky

27. 1. 2023

V kontextu energetické krize a snahy o co největší finanční úsporu hledají domácnosti cesty k levnějším typům vytápění. Jednou z variant je přechod k pevným palivům, která ale v závislosti na typu a kvalitě ovlivňují výrazně ovzduší. Jeho potenciální zhoršení předpokládá i ČHMÚ, který monitoruje koncentrace znečišťujících látek ve vybraných oblastech republiky. Zhoršená kvalita ovzduší se velice dotýká astmatiků a alergiků. Jak se mohou chránit, vysvětlují odborníci z portálu ProAlergiky.cz.

Zvýšený výskyt znečišťujících látek

Mezi problematické monitorované látky patří podle ČHMÚ suspendované částice, rakovinotvorný benzo[a]pyren (BaP) a těžké kovy, jejichž hlavním zdrojem jsou právě domácnosti, konkrétně jejich kotle. Zatímco se kvalita vytápění v posledních 4 letech zlepšovala, předběžná data z posledního roku ukazují na zvýšený výskyt znečišťujících látek v několika lokalitách, a tím i na potenciální zhoršenou kvalitu vytápění.

„Ačkoli smog není sám o sobě alergenem, alergiků se smogová situace velice dotýká. Zhoršené dýchání pozorujeme zvláště u astmatiků. Dráždí jak prachové částice, tak těkavé látky (oxidy dusíku a síry) přítomné ve smogu,“ vysvětluje Michal Závacký z portálu ProAlergiky.cz.   Míra zhoršení kvality ovzduší nezáleží pouze na emisích znečišťujících látek, ale také na meteorologických podmínkách. Nejméně příznivou situaci vytváří chladná zima v kombinaci se špatnými rozptylovými podmínkami, teplejší zima bez inverzního počasí by naopak mohla přinést nižší emise z vytápění a kvalitnější ovzduší.

Co znamená pro alergiky a astmatiky znečištěné ovzduší?  

  1. V případě špatných rozptylových podmínek v místě bydliště by měl alergik či astmatik omezit vdechování znečištěného vzduchu – v první řadě tedy omezit pohyb venku.
 
  1. V interiéru kvalitu ovzduší ochrání zejména správné návyky způsobu větrání. Větrejte krátce a intenzivně, a to v denní době, kdy se rozptylové podmínky alespoň částečně zlepší, což bývají typicky ranní hodiny. Větrejte alespoň jednou denně kvůli výměně vydýchaného vzduchu bohatého na oxid uhličitý za čerstvý vzduch bohatý na kyslík.
 
  1. S emisemi, které při větrání pronikají do interiéru, si velmi dobře poradí čistička vzduchu s HEPA filtrem a uhlíkovým filtrem. Ta odstraňuje jak nebezpečné pevné částečky (karcinogenní mikroprach), tak dráždivé plyny a páchnoucí sloučeniny.

  „V souvislosti s ochranou před emisemi se občas objevuje dotaz, zda čistička umí odstraňovat také nebezpečný oxid uhelnatý vznikající nedokonalým spalováním, zejména ve špatně seřízených kotlích. Bohužel jenom částečně, a to, pokud je vybavená plazmovým ionizátorem nebo fotokatalytickým filtrem. Běžný uhlíkový filtr si s oxidem uhelnatým neporadí,“ doplňuje Michal Závacký.   Potenciální zhoršení ovzduší se potvrdí či vyvrátí po letošní zimě, kdy budou k dispozici aktuální hodnoty koncentrací znečišťujících látek. Odborníci z portálu ProAlergiky.cz doporučují nicméně dodržování tří jednoduchých zásad už nyní, aby alergici a astmatici případným potížím předešli.


publikováno: 27. 1. 2023, v rubrice Domácnost
Štítky: alergie, byt, dům

Další články v rubrice Domácnost:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+