Jak probíhá vyšetření u lékaře při špatné erekci? | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Jak probíhá vyšetření u lékaře při špatné erekci?

23. 5. 2012

Erektilní dysfunkce je trvalá neschopnost (nejméně 6 měsíců) dosáhnout nebo udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý sexuální styk. Postihuje 10 % dospělé mužské populace a představuje tak nejčastější sexuální dysfunkci. Pouze každý desátý postižený však vyhledá pomoc lékaře. Příčiny mohou být psychogenní, organické nebo smíšené. 10–15 % případů je způsobeno vedlejšími účinky farmakoterapie pro jiná onemocnění, nejčastěji hypertenzi. Jak probíhá vyšetření vysvětlí Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

S čím porucha souvisí

Anamnéza je zaměřena na celkový zdravotní stav, sexuální funkce, dlouhodobé medikace a psychosociální zázemí pacienta. Diagnostikujeme typ poruchy sexuální dysfunkce (porucha erekce, ejakulace, orgasmu…). Je nutno zjistit, zda sexuální dysfunkce je závislá na vlivech prostředí, na partnerovi, zda je přítomna při masturbaci. Podrobně je třeba se dotázat na predisponující onemocnění, jako je ateroskleróza, diabetes mellitus, arteriální hypertenze, dyslipidémie. Zajímají nás především veškeré prodělané operace, onemocnění či úrazy páteře a míchy, systémová onemocnění, farmakologická anamnéza, abúsus alkoholu či drog. Vhodným doplňkem je standardizovaný dotazník IIEF (International Index of Erectile Function).

Fyzikální vyšetření

Při klinickém vyšetření si všímáme především celkového habitu, sekundárních pohlavních znaků, distribuce podkožního tuku, stavu výživy kůže, ochlupení, vyšetřujeme orientačně neurourologický deficit. Vyšetřujeme citlivost zevního genitálu, hráze a kožních oblastí spadajích do inervace sakrálních míšních segmanrtů na dotyk a chlad. U mužů vyhodnocujeme velikost varlat a jejich konzistenci, přítomnost testikulární atrofie. Pohmat penisu může odhalit tzv. plastickou induraci penisu, která se na ED může také podílet. Při pohmatovém vyšetření konečníkem posuzujeme velikost, tvar a konzistenci prostaty, semenné váčky, napětí análního svěrače a výbavnost určitých specifických reflexů.

Laboratorní vyšetření

U mužů fakultativně vyšetřujeme hladinu testosteronu (celkového, volného, FAI), prolaktinu, luteinizačního hormonu, folikulostimu­lačního hormonu, prostatického specifického antigenu, urey, kreatininu, glykémie, cholesterolu a triglyceridů.

Funkční testy

Aplikace vazoaktivních látek inrakavernózně je miniinvazivní metoda k posouzení erektilní kapacity penisu. Pokud pacient po aplikaci PGE1 (5–10 µg) do topořivých těles dosáhne v průběhu 15 minut plnou erekci a tato trvá déle než 30 minut, jsou tepenné, žilní i sinusoidální složky mechanismu erekce neporušeny. Na toto vyšetření může navázat dynamické dopplerovské sonografické vyšetření a. profunda penis.

Faloarteriografie je selektivní angiografie vnitřní tepenného řečiště ilické artérie a artérie penisu. Provádí se u přísně indikovaných pacientů (např. mladí muži po úrazech pánve), u kterých je předpoklad izolovaného postižení arteriálního řečiště a plánuje se chirurgické řešení.

Dynamická kavernozometrie a kavernozografie jsou dvě metody vhodné k funkčnímu i anatomickému vyšetření venózního systému kavernózních těles a jsou indikovány u pacientů před rekonstrukční operací cév penisu.

Pánevní a genitální svalová aktivita vykazuje stejné funkční změny jako svalovina kavernózní – v klidu stav kontrakce, po stimulaci relaxace. Přístrojová vyšetření hodnotící funkci svaloviny pánevního dna jsou známá z oblasti urodynamiky.

Zdaleka nejméně invazivním testem je vyšetření tak zvané noční tumescence penisu. Je možno ho provádět pomocí vysoce sofistikovaného zařízení, které bývá k dispozici ve speciálních laboratořích anebo pomocí jednoduchého snadno dostupného testu, který vám představíme dnes. I když jeho výsledky musíme hodnotit s opatrností, přestavuje důležitý prvek v diagnostickém procesu a navíc prvek, který si muž může zhodnotit sám

Domácí test erekce

Ještě než se vydáte k lékaři, můžete si jednoduše zjistit, zda máte problém. Za tímto účelem byl vyvinut a patentován „Test erekce“ – perforovaný proužek papíru, který před usnutím navléknete na neztopořený penis. Pokud byl proužek aplikován správně a ve spánku došlo ke spontánní spánkové noční erekci, bude proužek ráno přetržený. V případě, že není opakovaně porušen, může se jednat o některý ze zdravotních problémů, jako vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina krevního cukru. Tento test si můžete objednat na www.testerekce­.cz, kde najdete i seznam lékařů, kteří se problematikou zabývají.


publikováno: 23. 5. 2012, v rubrice Medicína
Štítky: cholesterol, muž, nemoci, neplodnost

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+