Lékárníci varují před nebezpečnými kombinacemi | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Lékárníci varují před nebezpečnými kombinacemi

7. 6. 2019

V České republice je obchodovatelných zhruba 8 500 různých léčivých přípravků, jež mohou způsobit tisíce lékových interakcí. Základní úkon lékárníka je tzv. dispenzace – lékárník při vydání léku pacienta instruuje, jak lék užívat. Zároveň ověřuje, že pacient rozumí a bude podle pokynů postupovat. Dispenzace vede k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik při užívání léku. Každý lék má vedlejší i nežádoucí účinky, může interagovat se stravou i jinými léky. Lékárník má o lécích maximální znalosti, nesrovnatelné s žádnou jinou profesí.

Nevhodné interakce

Ideálním nápojem pro zapití valné většiny léků je voda v minimálním množství 200 ml.

Naopak zelený čaj, káva, mléko, smoothie, ananasový džus či šťáva z brusinek nejsou pro tento účel vhodné a je lepší se jim vyhnout.

Hormonální antikoncepce x třezalka

Třezalka může snížit účinek hormonální antikoncepce ovlivněním cytochromu P450, který se podílí na metabolismu hormonů.

Statiny x makrolidy

Nežádoucí účinky léků hojně užívaných v české populaci na snižování hladiny cholesterolu, statinů (např. simvastatinu) mohou zvýšit tzv. makrolidová antibiotika. Například klarithromycin.

Warfarin x ibuprofen

Warfarin je lék, který mění srážlivost krve. Z podané dávky však účinkují 1–2 % warfarinu, který se volně pohybuje v krvi. 98 % warfarinu se váže na plazmatické bílkoviny a nevyvolává účinek. Na krevní bílkoviny se váže například ibuprofen, který z nich může warfarin vytěsnit a koncentraci volných molekul tohoto antikoagulačního léku znásobit. Tím může způsobit zvýšenou krvácivost nebo dokonce smrt.

Klopidogrel x desloratadin Lék klopidogrel se používá k prevenci aterotrombotických stavů po infarktu myokardu nebo po ischemické příhodě. Desloratadin je antihistaminikum, které se používá na léčbu alergií. Současným podáním může dojít ke zvýšení účinnosti klopidogrelu o 180 %.

Paracetamol x alkohol

Paracetamol se v těle přeměňuje na toxický metabolit, ten však lidský organismus za normálních okolností dokáže bez problému eliminovat. Pokud je však zároveň s paracetamolem v těle také alkohol, nedochází k eliminaci toxického metabolitu, ten se hromadí v těle a může poškodit játra – a to dokonce nevratně.

Doxycyklin x minerály

Doxycyklin a jiná antibiotika mohou tvořit s vícemocnými minerály (například vápenatými nebo hořečnatými ionty) v trávicím traktu nerozpustné komplexní sloučeniny, které nemohou projít ze zažívacího ústrojí do krve a nemohou vyvolat antibiotickou účinnost. Tyto ionty se vyskytují například v mléce, jogurtech, rozpustných minerálních tabletách nebo minerálkách.

Digoxin x zelený čaj

Zelený čaj výrazně ovlivňuje různé cytochromy, díky nimž dochází k metabolizaci řady léčiv. Některé z nich povzbuzuje (indukuje), jiné utlumuje (inhibuje). Účinnost digoxinu může zvyšovat i snižovat. Proto jeho pití pacienty, kteří užívají digoxin, není vhodné.

Losartan x smoothie

V zeleninových nápojích (především v těch čerstvých), v kapustě nebo brokolici je obsažen quercetin, který může ovlivňovat metabolismus různých léků. Jedním z nich je i losartan, lék na léčbu vysokého krevního tlaku, jehož expozice se vlivem smoothie může zvýšit až o 89 %.

Felodipin x pomelo

Čerstvé ovocné nápoje mohou ovlivňovat pohyb léků v těle (tzv. farmakokinetiku) i jejich účinnost (tzv. farmakodynamiku) na různých stupních. Účinnost mohou zvyšovat i snižovat, například u felodipinu, léku na léčbu vysokého krevního tlaku, může pomelo zvýšit jeho biologickou dostupnost až o 300 %.

Levodopa x banán

Levodopa je základní lék pro parkinsoniky. Její dávka se jednotlivým pacientům pečlivě titruje a upravuje podle progrese onemocnění. Užití levodopy s čerstvým banánem, který obsahuje polyfenol oxidázu, však může její expozici zvýšit i o 48 %.

  1. Diclofenac x kolové nápoje

Sycené nápoje, a především Coca Cola, mění dostupnost některých léků tím, že zvyšují pH žaludečního obsahu. Mezi takové léky patří i diclofenac. Některé přípravky s jeho obsahem jsou přitom dostupné i bez lékařského předpisu. Sycené nápoje mohou také zvyšovat toxicitu některých léků, například methotrexátu.

  • Léky jsou přípravky zvláštní povahy, které pomáhají, když jsou užívané správně, a naopak ubližují, když jsou užívané špatně. Další užitečné rady a ověřené informace naleznete na webu http://www.le­karnickekapky­.cz. Najdete zde například i podrobný článek právě o zrádnosti lékových interakcí.

publikováno: 7. 6. 2019, v rubrice Medicína
Štítky: léčba, lékárna, prevence

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+