Návykové látky a závislosti ohrožují nejvíc děti a mladistvé | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Návykové látky a závislosti ohrožují nejvíc děti a mladistvé

7. 11. 2014

V ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků, tři čtvrtě milionu lidí pijících alkohol rizikovým způsobem, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu, heroinu a dalších látkách, tisíce patologických hráčů atd. Návykové látky a závislostní chování ohrožuje nejvíc děti a mladistvé, a to mimo jiné i proto, že se jejich ještě zrající mozek vypořádává s účinky drog mnohem obtížněji než mozek dospělých. Navíc některé dopady na vyvíjející se mozek mohou být i nevratné nebo obtížně rehabilitovatelné (např. poruchy pozornosti, paměti atd.). Přitom se věková hranice, při níž děti a mládež s užíváním těchto návykových látek začínají, posunula velmi nízko.

Kouří již v 11 letech

Podle nedávných průzkumů mezi dospívajícími ve věku 16 až 18 let začalo až 30 procent z nich pravidelně kouřit již v 11 letech, někteří dokonce i dříve. Co se týká alkoholu, více než 60 procent adolescentů lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholických nápojů, přičemž chlapci pijí častěji než dívky.

Preventivní intervenční programy pro mladistvé

Jednou z možností, jak zmírnit nebezpečí, aby děti a mladiství propadli závislostem různého druhu, jsou preventivní intervenční programy. Podle unikátní experimentální studie, kterou provedla Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v minulých pěti letech, byl testovaný intervenční program Unplugged u pětiny ze zkoumaných dětí účinný. „To znamená, že oddálil, případně zpomalil rozvoj konkrétních forem jejich rizikového chování,“ vysvětlil přednosta Kliniky adiktologie prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Větší účinek měl přitom na děti, které před započetím studie neměly s kouřením, alkoholem či jinými drogami zkušenosti. Měl však pozitivní efekt také u skupiny mladistvých, kteří nějaké zkušenosti již měli.

Obliba a dostupnost pervitinu jsou problémem mnoha evropských zemí

Podle odhadů z roku 2013 existuje v ČR přibližně 45 tisíc problémových uživatelů drog, tj. uživatelů stimulačních nebo opiátových drog, případně uživatelů aplikujících injekčně. Dvě třetiny z nich jsou uživatelé pervitinu (metamfetaminu) a jejich počet v posledních letech mírně vzrostl. Vzrůstající obliba a dostupnost pervitinu se staly velkým problémem mnoha evropských zemí a konfliktním tématem nejen např. se sousedním Bavorskem. Z pervitinu se stal mezinárodní fenomén a trh s touto látkou prochází zásadními proměnami.

Ze zahraničí

„V naší zemi momentálně neexistuje výrobce efedrinu, jako tomu bylo v minulosti, a léky s pseudoefedrinem jsou přísněji kontrolovány. Je tedy zřejmé, že se k nám tyto prekurzory potřebné pro výrobu pervitinu dostávají ze zahraničí, a to především ze zemí s volnějším režimem kontroly těchto léků a dále také prostřednictvím černého trhu se samotným efedrinem z východní a jihovýchodní části Evropy,“ vysvětluje prof. Miovský. U léků s pseudoefedrinem jde například o Polsko, Slovensko či Maďarsko, odkud podle něj není větším problémem dovézt léky přes hranici do ČR.

Řešení vyžaduje spolupráci mezi rezorty i kooperaci všech zemí

Do centra pozornosti se opakovaně v posledních letech dostala výroba a distribuce pervitinu, která je v ČR v současné době z významné části v rukou vietnamsky hovořících skupin. Ukazuje se, že jde o mimořádně dobře organizované skupiny, vyrábějící metamfetamin téměř výhradně na export, a to zejména do Německa. Výroba a distribuce se soustřeďuje především v různých starých a opuštěných objektech na západě a severu Čech a okolo tržišť, kde je téměř nemožná běžná kontrola. „Celá situace je velmi vážná a ukazuje, že nejde jen o česko – německý problém a nedostatky tuzemské legislativy. Řešení vyžaduje spolupráci mezi rezorty i kooperaci všech zemí, jichž se tento problém týká,” uvádí prof. Miovský. Několik souhrnných údajů:

V ČR je přibližně

2,000.000 kuřáků

750.000 rizikových konzumentů alkoholu

400.000 uživatelů marihuany

45.000 problémových uživatelů drog, tedy uživatelů stimulačních nebo opiátových drog (z toho 34.000 uživatelů pervitinu, 11.000 uživatelů opiátů/opioidů (z toho 3500 závislých na heroinu), celkem 43.000 injekčních uživatelů drog

Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog jsou Praha a Ústecký kraj, dále také kraje Karlovarský a Liberecký.

Adolescenti:

60 % dospívajících jsou pravidelnými konzumenty alkoholu

30 % mladistvých začalo s pravidelným kouřením již v 11 letech


publikováno: 7. 11. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: mládež, školák, závislosti

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+