Nedoslýchavost nesouvisí jen s vyšším věkem | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Nedoslýchavost nesouvisí jen s vyšším věkem

9. 11. 2011

Nedoslýchavost nepostihuje pouze starší lidi. Až 50 % všech lidí s poruchou sluchu je mladších 65 let a mnoho z nich jsou děti nebo mladí lidé. Na světě trpí poruchou sluchu více než 500 milionů lidí a je odhadováno, že v roce 2015 dosáhne tento počet 700 milionů. Hlavním důvodem je rostoucí množství hluku v našem okolí, kterému jsou vystaveni zejména mladí lidé. To má navíc za následek zvyšující se výskyt ušního šelestu.

Kde vám pomohou?

Zhoršení sluchu bývá považováno za běžný projev stárnutí, ale to neznamená, že by nedoslýchavost měla být přijímána pasivně – zejména ne tehdy, pokud ovlivňuje kvalitu života a komunikaci s rodinou a přáteli. Překvapivě mnoho dospělých a starších lidí žije s nedoslýchavostí mnoho let – i přesto, že pomoc mají na dosah. Jedním z řešení je navštívit lékaře ORL nebo foniatrie, nebo specializované pracoviště – například Centrum digitálních sluchadel Widex v Praze, kde poskytují nedoslýchavým komplexní služby. Můžete zde získat spoustu užitečných informací, jak nedoslýchavosti čelit a vybrat si z kompletní nabídky špičkových sluchadel. Mimopražští si mohou nechat zaslat bezplatně poštou informace společně se seznamem specializovaných pracovišť.

Jak se projevuje nedoslýchavost u dětí?

Náš sluch je rozhodující pro vývoj řeči a jazyka. Proto je důležité, aby porucha sluchu byla zjištěna co nejdříve, nejlépe během prvního půl roku života dítěte. Pokud dojde k nápravě včas, může se zabránit výraznému zpoždění ve vývoji jazyka a řeči. Nedoslýchavost u dětí postihuje dětskou řeč a sociální vývoj. Dítě s poruchou sluchu nereaguje na své vlastní jméno. Neleká se hlasitých zvuků a není schopné vyhledat jejich zdroj, například otočením hlavy k mluvící osobě. Půlroční děti s normálním sluchem se obvykle budou snažit a najdou zdroj zvuku. U půlročního dítěte se nedoslýchavost projevuje také nežvatláním, nebo křikem s vysokými tóny. Roční dítě zase nereaguje na jednoduché pokyny jako „Dones tatínkovi balón“, pokud se nedívá přímo na vás a nevidí pohyby vašeho těla. Během druhého roku věku nedoslýchavé dítě nežvatlá, což je základem toho, aby se u něj vyvinuly rozeznatelné zvuky řeči a nakonec slova.

Nedoslýchavé děti obecně požadují větší hlasitost zvuku – sedí příliš blízko u televize, zvyšují hlasitost. Často se ptají „co?“, když s nimi mluvíte a nereagují, když na ně voláte. Stahují se ze společenského kontaktu a někdy „jednají“ agresivně. To může indikovat frustraci z neustálého neporozumění.

Sluchové vady

Rozdělují se do dvou základních skupin: nedoslýchavost převodní (konduktivní) a percepční (sensorineurální), podle místa postižení ve sluchovém systému. Dítě i dospělý může mít také kombinovanou sluchovou vadu (ze dvou základních). Pro zajištění správného léčení je nezbytné vědět, o který typ vady se jedná.

Převodní nedoslýchavost

Je situována do zvukovodu, středního ucha až po bubínek. Je mnoho příčin a podmínek, které mohou způsobit převodní nedoslýchavost – opakované záněty středního ucha, zlomení či přerušení ušních kůstek, perforovaný bubínek, deformace vnějšího ucha, otoskleróza. Častou příčinou převodních poruch sluchu je také ušní maz (cerumen).

Percepční nedoslýchavost

Je situována do vnitřního ucha (hlemýždě, kochley) a je nejčastěji zapříčiněna stárnutím, následkem některých infekčních chorob, vrozenou vadou, dědičností, nebo akustickým traumatem. Tento typ nedoslýchavosti je nejčastějším důvodem pro korigování sluchu sluchadly.

Centrum digitálních sluchadel Widex v Praze poskytuje nedoslýchavým komplexní služby. Můžete zde získat spoustu užitečných informací, jak nedoslýchavosti čelit a vybrat si z kompletní nabídky špičkových sluchadel. Mimopražští si mohou nechat zaslat bezplatně poštou informace společně se seznamem specializovaných pracovišť (tel: 283 882 217, e-mail: info@widex.cz).


publikováno: 9. 11. 2011, v rubrice Medicína
Štítky: dítě, miminko, muž, nemoci, prevence, sluch, uši

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+