Pandemie virových hepatitid B a C | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Pandemie virových hepatitid B a C

27. 7. 2020

U příležitosti Světového dne hepatitid (28. července) je dobré si připomenout, že i v době koronavirové zůstávají podle dat Světové zdravotnické organizace WHO celosvětově druhým největším „zabijákem“ mezi infekčními nemocemi (hned po tuberkulóze) virové hepatitidy typu B a C.

Úmrtnost stoupá od roku 2000

Podle údajů WHO je virovou hepatitidou B (VHB) anebo virovou hepatitidou C (VHC) v současnosti na celém světě nakaženo 325 milionů lidí (WHO odhaduje, že ve skutečnosti jich s ohledem na velké množství neidentifikovaných pacientů může být i více než 500 milionů,z nichž každý rok v důsledku svého onemocnění umírá 1,5 mil.

Úmrtnost stoupá od roku 2000 a virové hepatitidy typu B a C figurují na sedmém místě mezi nejčastějšími příčinami úmrtí. Mj. proto, že podle WHO až 80 % lidí nakažených virovou hepatitidou B a C nemá přístup k adekvátní prevenci, testování a léčbě.

PACIENTI S VIROVÝMI HEPATITIDAMI V DOBĚ KORONAVIROVÉ

„Na rozdíl od široké publicity, jaké se dnes dostává onemocnění covid-19, je povědomí světové veřejnosti o virových hepatitidách až šokujícím způsobem nízké a globální reakce nedostatečná. Přitom strategie užívané v boji proti covid-19 jsou již z minulosti osvědčené u mnoha infekčních nemocí, včetně virových hepatitid – od identifikace nakažených (screeningu) přes zpomalování šíření (prevenci) po nalezení a nasazení účinné léčby,“ zamýšlí se v aktuálním červnovém vydání časopisu hepVOICE3, který vydává World Hepatitis Alliance (WHA), jež sdružuje celosvětově pacienty s virovými hepatitidami a jejich lékaře, její prezidentka Dr. Su Wangová. Připomíná, že naléhavost akce proti covid-19 je vzhledem k existenci mnoha neznámých, pokud jde o jeho přenos, přirozený průběh a nalezení účinné léčby nebo vakcíny, nepochybně urgentní. „Na druhé straně bychom si měli uvědomit, že v případě virových hepatitid již vše potřebné známe. Máme diagnostické nástroje, které umožňují rychlou, přesnou a relativně levnou identifikaci nakažených pacientů. Máme účinné léky, a v případě VHB i vakcínu, pomocí nichž lze virové hepatitidy B a C zcela eliminovat z populace,“ zdůrazňuje Dr. Wangová.

ŠANCE, KTERÁ SE NEMUSÍ OPAKOVAT

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z., v této souvislosti připomíná, že:

● 97 % nakažených novým koronavirem přežije covid-19 bez jakýchkoli následků, ale naopak

● 97 % pacientů s neléčenou chronickou virovou hepatitidou C skončí s velmi vážnými následky – jaterní cirhózou, transplantací jater či rakovinou jater. Podle MUDr. Dlouhého je proto ten pravý čas začít se znovu věnovat i jiným diagnózám a jiným infekčním onemocněním, než je covid-19. „Bohužel, vinou pandemie covid-19 jsme trochu ztratili čas. Spolu s ostatními zeměmi jsme již plánovali, jak do roku 2030 virové hepatitidy zcela vymýtíme – hepatitidu B očkováním a léčbou, hepatitidu C vyhledáváním nakažených a léčbou. Je na čase se k tomu programu vrátit. Díky tomu, že máme moderní, velmi účinné léky, máme i obrovskou šanci vyhnat virus hepatitidy C jednou provždy z povrchu zemského a zavřít jej pouze do laboratoří. Virová hepatitida C je dnes velmi dobře léčitelná infekce, kterou jsme schopni beze zbytku zlikvidovat za 2–3 měsíce užíváním tablet, jež jsou navíc velmi dobře snášeny – jde ‚jenom‘ o to zjistit, že pacient infekci VHC má, tedy najít ho, rychle mu nasadit léčbu a rychle jej tím pádem infekce zbavit.“

TESTOVÁNÍ NA VIROVÉ HEPATITIDY

I DÍKY COVID-19 JE DNES TESTOVÁNÍ DOSTUPNĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY. Technologie polymerázové řetězové reakce (PCR), které slouží pro přímý průkaz přítomnosti koronaviru v biologickém materiálu, se používají již řadu let v diagnostice virových hepatitid nebo třeba HIV. „Umožňují nám změřit množství virových částic cirkulujících v krvi a podle toho i usuzovat, nakolik je infekce silná a jak obtížně se třeba bude léčit,“ připomíná MUDr. Dlouhý a dodává: „Díky koronaviru se tyto technologie zavádějí do více laboratoří, můžeme tedy předpokládat, že bude i možné na více místech testovat a do hodiny zjistit nejen to, zda má pacient SARS-CoV-2, ale také, zda má virovou hepatitidu C.“

STIGMATIZACE – SPOLEČNÁ BOLEST PACIENTŮ S VIROVÝMI HEPATITIDAMI I S COVID-19

V již zmíněném článku Dr. Wangové lze najít ještě jedno aktuální téma k zamyšlení: „Bolestně se nás dotýká, když v médiích slýcháme a čteme příběhy lidí s covid-19, kteří čelí stigmatizaci a diskriminaci ze strany svého okolí, nemají dostatečný přístup k testování, cítí se být osamocení a izolovaní, nevědí, kde hledat pomoc a kde získat potenciálně život zachraňující léčbu. My, kteří žijeme s infekcí virovými hepatitidami, se s tím také setkáváme, mnozí z nás se často ze strachu raději před světem ukrývají. Tyto příběhy by se měly stát varováním a politici i odpovědné instituce by se měly na bázi svého úsilí o zvládnutí pandemie covid-19 spojit v boji proti všem infekčním nemocem. Nezapomínejme, že strategie testování, prevence a léčby virových hepatitid jsou již dobře známy, ale jsou dostupné jen minimu pacientů. Zajistěme prosím, aby mohly zachránit život všem 325 milionům lidí s virovými hepatitidami, kteří žijí mezi námi,“ uzavírá Dr. Wangová, prezidentka World Hepatitis Alliance.


publikováno: 27. 7. 2020, v rubrice Medicína
Štítky: hepatitida

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+