Pásový opar: mýty a fakta | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Pásový opar: mýty a fakta

29. 5. 2023

Myslíte si, že kdo měl neštovice, nemusí se bát pásového oparu? Je tomu přesně naopak. Pouze u toho, kdo už plané neštovice prodělal (nejčastěji v dětství), může dojít k rozvoji pásového oparu. Plané neštovice i pásový opar způsobuje stejný virus – virus varicella zoster. Při primoinfekci (neboli primární/první infekci) vyvolá právě plané neštovice. Po jejich prodělání zůstává virus ve spící formě v těle člověka. Pásový opar je potom způsobený reaktivací tohoto viru. Promořenost virem varicella zoster dosahuje v České republice ve věkových skupinách 5–10 let 70–80 %, u starších věkových kategorií dokonce až 90 až 98 %. Až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar.

Mýtus: Pásový opar je onemocnění kůže.

Fakt: To není úplně přesné. Pásový opar je infekční onemocnění, které postihuje nervový systém a projevuje se zejména kožními příznaky – puchýřovitou vyrážkou. Je způsobený virem varicella zoster, který se šíří podél nervů a nejčastěji se projevuje výsevem bolestivé puchýřovité vyrážky v oblasti nervového zakončení (obvykle na hrudi, zádech, krku nebo obličeji). Ve výjimečných případech může pásový opar probíhat i bez vyrážky a projevuje se pak bolestí v oblasti nervového zakončení.

Mýtus: Nejedná se o bolestivé onemocnění.

Fakt: Pásový opar, latinsky herpes zoster, je bolestivé infekční onemocnění virového původu, které může být doprovázeno závažnými komplikacemi. Výsev vyrážky obvykle trvá 7 – 10 dnů, někdy však může jít i o týdny. Bolest způsobená pásovým oparem může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i vaše každodenní běžné činnosti, jako je oblékání, chůze nebo spánek. Tato bolest bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů. Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie (PHN), dlouhodobá bolest nervů, která může v oblasti zhojené vyrážky přetrvávat týdny, měsíce nebo dokonce i roky.

Mýtus: Pásovým oparem jsou ohroženi jen starší lidé.

Fakt: Pásový opar si nevybírá. Pásovým oparem může onemocnět každý, kdo prodělal plané neštovice, bez ohledu na to, jak zdravý se člověk cítí. Lidský imunitní systém s přibývajícím věkem přirozeně slábne a je to právě tento s věkem související pokles funkce imunitního systému, který umožní spícímu viru varicella zoster se reaktivovat a způsobit tak pásový opar. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje u osob ve věku 50 let a starších a u osob starších 18 let s oslabeným imunitním systémem. Pokud patříte mezi více než 90 % dospělé populace, která v dětství prodělala plané neštovice, máte virus, který způsobuje pásový opar, již v sobě. Až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar. * *Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

Mýtus: Pásový opar je vysoce infekční onemocnění.

Fakt: Infekčnost pásového oparu je oproti planým neštovicím významně nižší. Infekční je tekutina puchýřků, přímým kontaktem s tekutinou se může nakazit osoba, která se s varicella zoster virem ještě nesetkala. U ní by se potom nákaza projevila jako plané neštovice.

Mýtus: Pásový opar je pouhá vyrážka

Fakt: Pásový opar je bolestivé onemocnění, které se projevuje výsevem puchýřů na kůži. Bolest při pásovém oparu bývá popisovaná jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů. Kromě akutní bolesti, která může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit běžné denní činnosti, jako je chůze nebo spánek, může být onemocnění doprovázeno závažnými komplikacemi. Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie – dlouhotrvající bolest nervů, která v místě zhojené vyrážky může přetrvávat týdny měsíce nebo dokonce i roky. Post herpetická neuralgie se může vyskytnou až u 20 % lidí s pásovým oparem. Mezi další možné komplikace může patřit např. postižení očí či sluchu.

Mýtus: Proti pásovému oparu neexistuje očkování.

Fakt: Na trhu je dostupná vakcína SHINGRIX, která pomáhá chránit dospělé jedince před pásovým oparem (herpes zoster) a postherpetickou neuralgií (PHN), dlouhodobou bolestí nervů po onemocnění pásovým oparem. Vakcína SHINGRIX dosáhla v klinických studiích více než 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách ve věku 50 let a starších. Je určena pro dospělé ve věku 50 let a starší a dospělé ve věku 18 let a starší se zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu. Vakcína SHINGRIX se podává v 2dávkovém schématu v odstupu 2 měsíců mezi dávkami. Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, může být druhá dávka podána kdykoliv mezi 2 a 6 měsíci po první dávce. Dle současných údajů pomáhá očkování vakcínou SHINGRIX chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.

Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis a pacient si ji musí uhradit. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.


publikováno: 29. 5. 2023, v rubrice Medicína
Štítky: nemoci, očkování

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+