Přijďte do FN Motol na setkání se specialisty na léčbu bolesti | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Přijďte do FN Motol na setkání se specialisty na léčbu bolesti

21. 11. 2022

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne ve FN Motol veřejná prezentace neuromodulačních technologií, které se používají pro zmírnění či odstranění silných, jinak nezvládnutelných bolestí. Problematiku představí algeziologové, odborníci na léčbu bolesti. Své autentické příběhy a vlastní zkušenosti vylíčí také pacienti, kteří tuto terapii podstoupili. Akce, která se uskuteční pod záštitou Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol a Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, je určena pro laickou veřejnost a zástupce médií.

Setkání se uskuteční v kinosále FN Motol (2. patro, budova ředitelství) od 9 do 12 hodin. Rezervace není nutná. Vstup je zdarma.

Představení pokročilých metod léčby bolesti

Seznámíte se s tzv. neuromodulační terapií a jejími výsledky dosaženými u vybraných pacientů. Kromě toho, co neuromodulační technologie jsou a jak fungují, se návštěvníci dozví, pro koho jsou či nejsou vhodné, jaké bolesti řeší a co musí pacient splňovat, aby mohl tuto léčbu podstoupit. Fungování neuromodulačních technologií budou odborníci demonstrovat i na zkušebním modelu. Zajímavé budou také emotivní příběhy několika pacientů, kteří metodu vyzkoušeli na vlastní kůži a jsou ochotní se o svou zkušenost podělit.

Iniciátorem setkání je předseda Sekce mladých algeziologů MUDr. Šimon Kozák, který se nechal inspirovat obdobnými akcemi pořádanými při velkých světových kongresech. Garantem je doc. MUDr. Jiří Kozák Ph.D., primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Ten je současně organizátorem Neuromodulačního dne, který se uskuteční na stejném místě následující den a je určen výhradně odborníkům. Třetím přednášejícím bude MUDr. Jan Lejčko, vedoucí Centra bolesti a Neuromodulačního centra FN Plzeň.

„Informovaný pacient je dobrý pacient. Proto chceme, aby se povědomí o neuromodulační terapii šířilo nejen mezi odborníky, ale i laickou veřejností. Přestože tato terapie není vhodná pro všechny typy bolesti, je důležité, aby se lidé se svými problémy a dotazy obraceli na správné lékaře, protože ani mezi odborníky nealgeziology není zatím bohužel povědomí o neuromodulační terapii příliš velké. Pacienti by tedy měli vyhledat pracoviště, které v ČR označujeme jako Centra léčby bolesti, v nichž se zabýváme léčbou chronických bolestí komplexně. Kromě osvěty a propagace metody chceme na tomto setkání zodpovědět vše, co by mohlo veřejnost z této oblasti zajímat. Už se těšíme na diskusi s přítomnými posluchači,“ uvádí MUDr. Šimon Kozák, který je zároveň vedoucím lékařem Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra FN Královské Vinohrady.


publikováno: 21. 11. 2022, v rubrice Medicína
Štítky: akce, bolest, léčba

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+