Uběhlo 40 let od první operace aortokoronárního bypassu | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Uběhlo 40 let od první operace aortokoronárního bypassu

3. 11. 2010

Na I. chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se kardiochirurgie začala systematicky provádět od roku 1955. Nejprve šlo o výkony na bijícím srdci nebo v krátké hypotermické zástavě bez mimotělního oběhu. 28. října 1970 zde byl proveden první aortokoronární bypass v Československu. Jednalo se o žilní přemostění na pravou věnčitou tepnu. Úspěšná operace byla provedena 54letému muži s ischemickou chorobou srdeční. Výkon provedl prof. MUDr. Jaroslav Lichtenberg, DrSc. s doc. MUDr. Bartošem, mimotělní oběh řídil MUDr. Teršíp. Jak léčí srdce a cévy na této klinice dnes?

Nové postupy v léčbě onemocnění srdce a cév

Náplň práce II. chirurgické kliniky prodělala v posledních letech velkou přeměnu. Profilovala se ve specializovanou kliniku se zaměřením na chirurgii srdce a cév – kardiovaskulární chirurgii. Není to však nic nového, operace srdce se provádějí ve fakultní nemocnici od roku 1955 (původně na I. chirurgické klinice) a cévní chirurgie zde má ještě delší tradici. Spektrem operačních výkonů se zásadně neodlišujeme od jiných, stejně zaměřených klinik. Některé nové trendy jsme zařadili do spektra operací, v některých máme minimálně v rámci republiky nespornou prioritu.

Pozornost seniorům

Zaměřili jsme svoji pozornost na problematiku nemocných v sedmém a osmém věkovém deceniu a výsledkem je postup, který přináší výborné výsledky. Problém není jen v biologickém věku, ale zejména v přidružených chorobách u těchto nemocných, které mohou zásadním způsobem ovlivnit pooperační průběh. Operace lze provádět bez použití mimotělního oběhu, tím byla odstraněna řada komplikací, které souvisejí s jeho použitím a také s manipulací s aortou při jeho použití.

Včasná operace zmenší ložisko infaktu

V podstatě do stejné kategorie patří i tzv. hybridní výkony, což jsou kombinované výkony, při kterých se zúžení na věnčitých tepnách řeší kombinací aoartokoronárního bypassu a pomocí balónkové angioplastiky. Aortokoronární bypass u nemocných s probíhajícím infarktem myokardu byl vždy považován za kontraindikaci a na operaci nemocní čekali i několik týdnů až po „zhojení“ infarktového ložiska nefunkční jizvou. Časná operace s obnovou přítoku krve do postižené oblasti vede ke zmenšení ložiska infarktu a tím k zachování funkční tkáně srdeční svaloviny. Takto prováděné operace si vyžadují sofistikovaný přístup, odlišný od plánovaných operací pro ischemickou chorobu srdeční.

Léčba plicní embolie

Další kapitolou je chirurgická léčba sekundární plicní hypertenze vzniklé nejčastěji na podkladě chronické plicní embolizace. V současné době jsme jediné pracoviště v republice, které tyto operace systematicky provádí, a to s výbornými výsledky. Na klinice máme také zkušenosti s minituarizovaným mimotělním oběhem, schopným nahradit po dobu několika dnů, maximálně týdnů, selhávající funkci srdce a plic. Jde o dočasné podpůrné prostředky, kde předpokladem úspěchu je obnova funkce vlastních orgánů nebo možnost transplantace. II. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK aktivně spolupracuje s centry nejen v ČR ale i v zahraničí, jako třeba univerzitními pracovišti v Mainzu, Houstonu, New Yorku, Regensburgu.

Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., přednosta II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Doc. MUDr. Michal Semrád, CSc., primář II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK


publikováno: 3. 11. 2010, v rubrice Medicína
Štítky: nemoci, nemocnice

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+