Přihlášení novorozence u zdravotní pojišťovny | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Přihlášení novorozence u zdravotní pojišťovny

Otázka:

Budu rodit koncem roku a uvědomila jsem si, že nevím, k jaké pojišťovně miminko přihlásit. Já jsem se letos přehlásila k VZP, takže u ní budu pojištěná od 1. ledna 2015. Chtěla bych, aby dítě bylo u stejné pojišťovny. Mohu ho tedy rovnou přihlásit u VZP?

Odpověď:

Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny, ale zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví i výjimky z tohoto pravidla. Jednou z nich je právě registrace novorozence. Při narození dítěte zákon neumožňuje uplatnit právo na výběr zdravotní pojišťovny a dítě se dnem narození stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka v den jeho narození.

Připomínáme v této souvislosti, že dítě se sice stává pojištěncem matčiny pojišťovny „ze zákona“, automaticky, ale jeho zákonný zástupce je povinen ho do 8 dnů ode dne narození u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit. Vyplňuje přitom formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce.

To, že dítě možná půjdete přihlásit až v době, kdy sama budete už u VZP (tedy po 1. 1. 2015), není směrodatné, musíte ho přihlásit u pojišťovny, u níž jste byla v den porodu. Když chcete, aby bylo také u VZP, musíte následně požádat o změnu. O změnu zdravotní pojišťovny dítěte může zákonný zástupce požádat poté, co má dítě přidělené rodné číslo.

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je přitom nutno podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců předem. K 1. lednu 2015 tedy změní pojišťovnu ti, kteří si podali přihlášku do 30. 6. 2014. Splnění podmínky šesti měsíců není nutné u dětí narozených ve druhé polovině kalendářního roku, je-li požadována změna zdravotní pojišťovny od 1. ledna roku následujícího po roce narození.

Znamená to, že pokud stihnete do konce roku 2014 novorozené dítě přihlásit u své původní zdravotní pojišťovny i přehlásit ho k VZP, stane se pojištěncem VZP od 1. ledna 2015 stejně jako vy. Pokud o změnu pojišťovny dítěte požádáte až v lednu 2015, stane se pojištěncem VZP od 1. ledna 2016. Výjimky v tomto směru zákon neumožňuje a zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v zákoně.

Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+