Nová varianta Omikron vystrašila vědce. Jak se proti ní chránit? | Přírodní léčba | Trendy zdraví


Nová varianta Omikron vystrašila vědce. Jak se proti ní chránit?

3. 12. 2021

Na covid-19 zemřelo ve světě už více jak 5 milionů lidí. V listopadu nastal znepokojivý nárůst počtu pozitivních kovidových případů. Připisují jej celosvětově narůstajícímu výskytu nové varianty koronaviru SARS-CoV-2, kterou WHO pojmenovala B.1.1.529, neboli Omikron.

Prevence je klíčová

Omikron byl poprvé izolován v Jihoafrické republice a má několik mutací, které mohou mít vliv na jeho šíření a závažnost onemocnění, jež způsobuje. Spike protein, který je zodpovědný za průnik virové částice do buňky, totiž v případě Omikronu obsahuje až 30 pozměněných částí. Všechny varianty Covid-19, včetně celosvětově dominantní varianty Delta, mohou způsobit onemocnění nebo smrt. Prevence je v tomto případě klíčová.

Za účinné bojovníky proti koronaviru jsou považovány polyfenoly, které mají na virus ihibiční účinek. Tyto látky najdeme například v ústních a nosních sprejích Virostop. Sloučeniny obsažené ve sprejích ochraňují sliznici člověka a zabrání průniku nebezpečných částí viru dále do organismu.

„Polyfenoly se váží na spike protein viru. Vazba je založena na fyzikálně-chemické povrchové vazbě související s elektrickým nábojem polyfenolů. Vazba je nejsilnější proti té části hrotového proteinu, která se nachází na spojnici dvou podjednotek, a která viru pomáhá vstoupit do hostitelské buňky. Tato oblast obsahuje sekvenci podobnou vícesytným aminokyselinám. Na základě dosavadních poznatků se jedná o velmi konzervativní proteinovou oblast a virové mutace na tomto místě neprobíhají. Na základě toho se předpokládá, že přípravek inhibuje i mutace virů, protože mutace této proteinové oblasti by vytvořila neinfekční viriony, což by mělo za následek vyhynutí viru,“ uvedl MUDr. István Jankovics, maďarský virolog a klinický mikrobiolog. Držitel několika prestižních ocenění.

Tato tvrzení byla podrobena, potvrzena a prokázána in vitro studiemi vykonanými na variantě objevené ve Wu-chanu, britské Alfa variantě a indické Delta variantě. VIROSTOP je zároveň jedinou zdravotnickou pomůckou, jejíž účinky byly potvrzeny také klinickou studií na pacientech.


publikováno: 3. 12. 2021, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: COVID-19, prevence

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+