Umění být zdráv | Přírodní léčba | Trendy zdraví


Umění být zdráv

27. 3. 2020
Soutěž byla ukončena.

Správná odpověď: Podle MUDr. Jana Vojáčka spoléhejte při prevenci a léčbě nemocí na schopnost samoléčby.

Výherci: Milena Buřinská,Zdeněk Kaněra, Miluše Šafránková

Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu? Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční medicíny Jan Vojáček vám ve své knize „Umění být zdráv“ ukáže, jak ve vlastním organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii.

Vše je propojené: Jak se chovat k vlastnímu tělu a předcházet nemocem?

Kniha, kterou vydalo nakladatelství CPress, vychází z rozhovoru, který s Janem Vojáčkem, jedním z nejuznávanějších představitelů tzv. funkční medicíny, vedla novinářka Věra Keilová. Je to praktický rádce, který změní váš pohled na chronická onemocnění i přístup k nim. Učí, jak naslouchat signálům těla a probudit ve vlastním organismu schopnost samoléčby. Přičemž se opírá o nejnovější vědecké poznatky.

Důležité principy

Autor knihy „Umění být zdráv", že být zdráv znamená v 21. století uvědomit si důležité aspekty našeho života. Týkají se různých oblastí našeho životního stylu, psyché a prostředí, ve kterém žijeme a které nás ovlivňuje a formuje. Tato kniha není univerzální návod, jenom se v ní snažím nastínit principy, které považuji za důležité pro uzdravení i prevenci civilizačních nemocí."

Most mezi klasickou a personalizovanou medicínou

Jan Vojáček je vystudovaný lékař, jehož životním i pracovním posláním se stalo hledání cest ke zdraví. Snaží se lidi vést k tomu, aby poznali zákonitosti vzniku nemocí a předcházeli jim. To vše praktikuje v souladu s nejnovějšími vědeckými objevy a principy fungování lidského organismu. Jan Vojáček vytváří most mezi medicínou klasickou a personalizovanou. I proto se stal certifikovaným praktikem funkční medicíny, která mění pohled na chronická onemocnění a přístup k nim. Působí v institutu Endala, který se zabývá nejen medicínou, ale snaží se obecně o zlepšení prostředí, kde žijeme – od návrhu tzv. “zdravých domů”, přes zlepšení vzdělání dětí i lékařů až po prevenci chorob.

Soutěžní otázka

Na co byste měli podle MUDR. Jana Vojáček spoléhat při prevenci a léčbě nemocí?

a) na léky

b) na schopnost samoléčby

Tři výherci, kteří do 10. 4. 2020 správně odpovědí na soutěžní otázku, obdrží knihu MUDr. Jana Vojáčka s názvem Umění být zdráv. Odpověď zasílejte na soutez@trendyz­dravi.cz s označením být zdráv

  • Odesláním mailu s odpovědí do soutěže na webu Trendy zdraví dáváte souhlas k uchování vašich osobních údajů za účelem losování. Po losování budou vymazány.

publikováno: 27. 3. 2020, v rubrice Přírodní léčba
Štítky: imunita, knihy, léčba, prevence

Další články v rubrice Přírodní léčba:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+