Rozvodový den | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Rozvodový den

7. 1. 2019

Víte, kterému dni se v USA říká „Divorce Day“? Je to první pondělí po vánočních svátcích, kdy výrazně rostou žádosti o rozvod. Nejvíce rozvodů probíhá v březnu a srpnu. A to především kvůli tomu, že těmto měsícům předcházejí prázdniny, během nichž se mnoho párů rozhoduje pro radikální životní změny. Jedním z rizikových období jsou proto i Vánoce, které mohou vyústit ve zmiňovaný „rozvodový den“, který tentokrát spadá na pondělí 7. ledna 2019.

Pět příčin pro rozvod po Vánocích

Podle průzkumu americké Univerzity George Washingtona existuje několik hlavních příčin, proč je v lednu podáno více žádostí o rozvod než v jiných měsících:

  1. Svátky bez stresu – mnoho párů je rozhodnuto se rozvést již dříve, ale finální jednání odkládají až po Vánocích, a to především kvůli dětem a stresům, které by z toho vyplynuly.
  2. Naděje umírá poslední – svátky jsou často poslední příležitostí zachránit manželství. Jsou časem radosti, který sbližuje rodiny. Pokud je opak pravdou, jedná se o poslední hřebíček do rozvodové rakve.
  3. Odhalování slabostí – svátky jsou často plné stresu. Páry spolu tráví více času než obvykle. Problémy, které v jejich vztahu existují, se snáze dostávají na povrch.
  4. Novoroční předsevzetí – lidé se často zamýšlejí nad svým životem, co změnit, aby byli šťastní. A mohou si uvědomit, že už v manželství nejsou spokojení.
  5. Daně – vzhledem k tomu, že daňové přiznání vychází i z rodinného stavu platného k 31. prosinci, mohou některé páry počkat na podání žádosti o rozvod až do ledna, aby ještě naposledy získaly všechny finanční výhody plynoucí z manželství

Šest rad pro bezproblémový rozvod

Podle advokátní kanceláře Polverini Strnad je potřeba se na rozvod připravit a řešit jej racionálně s ohledem nejen na děti ale i majetkové poměry:

  1. Poslední zvážení všech pro a proti – rozvod by měl být vždy až poslední možností. Rozvod totiž může především u dětí zanechat celoživotní trauma. Rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství dle ustanovení § 687 a násl. občanského zákoníku, vyplývají. Přestane tak platit, že muž a žena v manželství rovné povinnosti a rovná práva, jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.
  2. Dohoda o zodpovědnosti k dětem – nejlepší možností je se již předem domluvit na budoucí vzájemné péči o nezletilé děti. „Je důležité si uvědomit, že i v následujících letech budu rodiče společně rozhodovat o zásadních věcech a situacích týkajících se jejich dítěte. Doporučujeme proto již při rozvodu vše řešit vzájemně odsouhlasenou dohodou a kompromisy,“ říká Pavel Strnad z Polverini Strnad.
  3. Dohoda na „nesporném rozvodu – tento právnický termín znamená, že se oba manželé shodli na splnění několika zásadních podmínkách, ke kterým patří např. že se manželé dohodli na úpravě poměrů dítěte po rozvodu, nebo že se dohodli na úpravě majetkových poměrů, bydlení či výživného. „Takový rozvod bude relativně rychle soudem vyřízen. U tzv. „sporného rozvodu“ je potřeba doložit tvrzení listinami nebo svědeckými výpověďmi,“ informuje Pavel Strnad.
  4. Dohoda o společném bydlení – pokud se manželé nedohodnou, kdo bude ve společném domě či bytě bydlet, může soud rozhodnout, kdo bude muset společné bydlení opustit. „Zároveň ale musí ten, kdo v bytě zůstává, zajistit tomu druhému náhradní bydlení, ale nikoli v případě, kdy mu soudem žádná náhrada nebyla přiznána. V takovém případě zde může bydlet nejdéle rok,“ dodává Pavel Strnad.
  5. Dohoda o zúžení společného jmění manželů (SJM) (smlouva o manželském majetkovém režimu) – uzavření takové dohody může usnadnit rozvodové řízení, protože manželé nemusí složitě vypořádávat majetek, který již předem vypořádali.

Pavel Strnad zároveň poukazuje na rizika spojena se zužováním SJM „Zúžení SJM může být účinným opatřením, avšak nelze to brát jako všeobjímající řešení. Základní riziko spočívá v tom, že smlouva mezi manželi se nesmí dotknout práv třetí osoby (tedy i např. jakéhokoliv věřitele), ledaže by tato se smlouvou souhlasila. Prakticky, pokud je taková smlouva uzavřena bez souhlasu věřitele, není vůči němu účinná.“

Jelikož prozatím chybí ustálená rozhodovací praxe soudů, není ani jisté, jestli tyto smlouvy budou působit jako dostatečná prevence před dluhy z budoucích závazků druhého manžela.

K eliminaci tohoto rizika je nezbytné nechat příslušnou smlouvu zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném v elektronické podobě Notářskou komorou ČR. U věcí zapsaných ve veřejných seznamech (tj. např. nemovitostí) je třeba smlouvu zapsat i do těchto seznamů tak, aby tyto smlouvy byly účinné i vůči třetím osobám.

6) Právní ochrana majetku (POM)

Pavel Strnad se ptá: „Pamatujete si, kolik vás stála svatba?“.

Když už má dojít k rozvodu, málokdo si uvědomuje, že jenom náklady na právní poradenství vás můžou stát násobně víc peněz než samotná svatba. Proto je dobré zvážit, zda nebude výhodnější upravit si majetkové poměry ještě před manželstvím, nebo během jeho trvání. Třeba pomocí služby Právní ochrana majetku (POM).

„POM jsou právní nástroje, které chrání klienta a jeho majetek před riziky, která přináší běžný život. POM tak fakticky představuje nadstavbu pojištění a chrání majetek klienta i před případy, které nelze pojistit – například před zadlužením SJM nebo při komplikovaném rozvodu,“ dodává Pavel Strnad.

Výhodou POM je, že již není určen pouze bohatým lidem, ale je již cenově dostupný širokému spektru klientů. „Nejjednodušší je zřídit si Službu sledování změn na katastru nemovitostí, která stojí 200 korun na rok až pro 20 nemovitostí. Další řešení POM zahrnují obvykle kombinace několika kroků, například u nemovitosti je to smlouva o zřízení zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení věci, příp. i složitější struktura. Těch možností je několik a záleží vždy od konkrétního případu,“ vysvětluje Pavel Strnad.

Polverini Strnad: Italsko-česká advokátní kancelář působící na trhu od roku 2001. Mezi její specializace patří insolvenční právo, nemovitostní právo, finanční a bankovní právo, korporátní, pracovní a farmaceutické právo. Ke stěžejním službám patří Právní ochrana majetku (POM) a Family Office. Kancelář působí ve třech zemích – v České republice, na Slovensku a v Itálii.

Více informací na www.ak-ps.eu


publikováno: 7. 1. 2019, v rubrice Rodina
Štítky: manželství, reklamace

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+