Už 15 let pomáhají se cvičením pro seniory | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Už 15 let pomáhají se cvičením pro seniory

2. 8. 2022

Nezisková organizace Senior fitnes je v provozu již 15 let. Specializuje se na pohybové aktivity preseniorů a seniorů, ale též nabízí i vzdělávací a volnočasové aktivity. Organizace v letošním roce bojuje doslova o přežití z důvodu propuklé pandemie a neposkytnuté dotace z veřejných rozpočtů na provoz. Pomoci však můžete i vy.

Od počátku svého založení se organizace Senior fitnes plně věnuje pohybovým aktivitám pro preseniory a seniory. Své služby klientům se snaží dlouhodobě zlepšovat s ohledem na potřeby a přání starších lidí. Kromě velmi oblíbeného zdravotního cvičení v tělocvičnách a v bazénu se klienti mohou též zúčastnit relaxační jógy, sebeobrany, stolního tenisu, tai-chi a fotbalu v chůzi. Převážně se však jedná o pravidelná cvičení nebo setkávání jedenkrát týdně. V nabídce Senior fitnes nesmí chybět ani sportovně relaxační zájezd do Itálie nebo turistické vycházky po České republice. Více na www.seniorfitnes.cz.

Za sebou mají řadu úspěchů

Organizace během svého působení založila více než 130 cvičebních míst po celé České republice. Komunitní centrum v Praze, které navštěvuje přes 600 seniorů, zavedlo zcela novou službu „cvičení na židlích a na lůžku“ pro méně mobilní pacienty s návštěvami v domácím prostředí. Organizace se také zasloužila o profesionální akceptování nového sportu „fotbal v chůzi“. Veškeré platby klientů organizace udržuje na takové úrovni, aby všechny aktivity pro ně byly dostupné. Dále je pak brána na zřetel bezpečnost při cvičení, protože cvičitelé jsou absolventi speciálního, Ministerstvem školství ČR akreditovaného kurzu, zaměřeného na fyziologická specifika vyššího věku.

Proč stojí za záchranu?

Činnost organizace je veřejností hodnocena jako preventivně velmi přínosná. Cvičitelé docházejí i na pracoviště, kde „rozhýbávají“ pracovníky jinak trvale sedící. Senior fitnes připravuje člověka po padesátém roce na stáří tak, že dokáže u něho zlepšovat a udržovat fyzickou kondici a jako bonus se dostaví i dobrá nálada. Klienti mezi sebou navíc navazují nová přátelství a navštěvují společenské akce se svými vrstevníky.

Jak můžete pomoci?

Vzhledem k tomu, že se nezisková organizace Senior fitnes specializuje na aktivity, ať už skupinové či individuální, které jsou určeny seniorům, Covid-19 tyto aktivity v uplynulém období výrazně omezil či zcela zrušil. Aktivity byly doposud považovány dokonce za natolik prospěšné, že organizaci podporovaly státní i městské orgány. V letošním roce však byly veřejné prostředky směřovány zcela jiným směrem. Nezisková organizace Senior fitnes je závislá právě na těchto dotacích z veřejných rozpočtů, jejich neposkytnutí brání v jejím dalším fungování. Právě díky dárcům může nyní organizace i nadále zajišťovat pravidelné lekce kurzů pro seniory a pomáhat jim tak zůstat co nejdéle mobilní. Finanční příspěvek můžete poukázat na číslo účtu: 2300273587/2010.


publikováno: 2. 8. 2022, v rubrice Rodina
Štítky: akce, senior

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+